Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز دوشنبه 14 مرداد ماه از مرکز رشد تربت حیدریه پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرد.