Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دومین کارگاه توانمندسازی رویداد رشدآفرینی برگزار شد:
کارگاه طراحی مدل کسب و کار توسط مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


زمان: سه شنبه 22 مرداد ماه 1398

مکان: تالار کوهسنگی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ دومین کارگاه آموزشی از کمپ توانمندسازی رشدآفرینی برگزار شد.

کارگاه اول این دوره توسط دکتر محمود کریمی نماینده انجمن TRIZ اروپا و در روز شنبه برگزار شده است و کارگاه طراحی مدل کسب و کار با ارائه علی جاهدی مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات روز سه شنبه 22مردادماه در محل پارک کوهسنگی برگزار شد.

در ابتدا علی جاهدی، استارتاپ را تیم یا سازمانی که بر پایه نوآوری استوار بوده و در شرایط عدم قطعیت، دائما در جستجوی مدل کسب و کاری گسترش پذیر، تکرار پذیر، سودده است و به سرعت قصد رشد و گسترش دارد، تعریف نمود. ایشان در ادامه اظهار داشت یک استارتاپ در ابتدای راه اندازی نمی تواند با فرایند های رسمی پیش برود و بهترین راه طراحی مدل کسب و کاری است که بتوان آن را در بازه های زمانی مختلف بررسی و اصلاح نمود. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت طراحی و نوآوری در آن در همه ابعاد کسب و کار تاکید نمودند.
در این کارگاه که در راستای اجرای مرحله دوم رویداد رشدآفرینی و به منظور توانمندسازی تیم های شرکت کننده در مرحله اول (مسابقه ایده شو) و به شکل کاملا کارگاهی و به صورت کار گروهی برگزار شد، ایشان ضمن ارائه بیزینس مدل یک کسب و کار بزرگ ایرانی، از هریک از گروه ها خواستند تا به تکمیل مدل کسب و کار یک استارتاپ در حوزه آموزش پرداخته و مرحله به مرحله اشکالات خود را رفع نمایند و آمادگی لازم برای طراحی مدل کسب و کاری خود را کسب نمایند. کارگاه بعدی از همین کمپ نیز روز پنجشنبه و با عنوان "mvp و اعتبارسنجی" و توسط مهندس حمید چرمفروشان از منتورهای مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بنیانگذار استارتاپ مانیشن برگزار خواهد شد.