Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از طرح دانش آموزی منتخب جشنواره نوجوان خوارزمی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


حمایت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان از طرح دانش آموزی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز نوآوری؛ اولین طرح دانش آموزی چهارشنبه مورخ 23 مرداد ماه به جلسه شورای نوآوری پارک خراسان با حضور مدیر مراکز رشد فناوری، مدیر مرکز رشد جامع، مدیرمرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت و مسئول مالکیت فکری راه پیدا کرد.

طرح ارائه شده با عنوان "سیستم هوشنمد ایجاد لاین ضروری با قابلیت کنترل ترافیک" یکی از طرح های منتخب و راه یافته به جشنواره نوجوان خوارزمی در سطح کشوری است که تماماً توسط نوآوران خلاق و نوجوان ساخته شده است.

امید است با پشتکار و امید و تلاش مضاعف این عزیزان و حمایت نهادهای ذیربط، این افراد در جهت رشد و تعالی گام بردارند.

شایان ذکر است، تیم مرکز نوآوری خرسند است که به عنوان یکی از پیکان های کمانِ پارک علم و فناوری خراسان با مراکز و نهادهای آموزشی سطح استان به جهت گسترش اکو سیستم نوآوری همکاری می کند.

و این راه ادامه دارد . . .