Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت فناور عضو مرکز رشد فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت توسعه هوش افزار کودک آوند از شرکت های دوره رشد مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان می باشد که محصولات خود را با نام تجاری بیس ارائه می کند.