Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اولین تور فناوری وزارت نفت و شرکت های تابعه از گروه تخصصی و مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان، امروز دوشنبه 4 شهریور ماه سال 98 در پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.