Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان در بازدید از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان:
حمایت از واحدهای فناور و دانش بنیان درجهت رفع وابستگی اقتصادی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در حاشیه بازدید از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان گفت: بانک ملی از واحدهای فناور و دانش بنیان به منظور رفع وابستگی اقتصادی کشور حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، مهندس مونسان رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و هیأت همراه ایشان صبح سه شنبه 12 شهریور ماه از شرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری خراسان بازدید کرد و گفت: بانک ملی با اشاره به این که رفع وابستگی اقتصادی، مورد انتظار رأس حاکمیت کشور می باشد، از واحدهای فناور و دانش بنیان در این خصوص حمایت می کند.

ایشان تفاهم نامه صورت گرفته فی مابین پارک علم و فناوری خراسان، بانک ملی و انجمن دانش بنیان استان را یادآور شد و ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای شرکت های فناور پارک، آن ها را واحدهایی پرپتانسیل با تکیه بر دانش و ابتکار جوانان دانست.

وی اظهار کرد: بانک ملی باتوجه به رسالت خود به عنوان یک سازمان اقتصادی حاکمیتی، در کنار این واحدها بوده و از آنان حمایت می کند تا شاهد اتفاقات خوب در حوزه صنعت، اقتصاد و رفع وابستگی باشیم.

شایان ذکر است ایشان از شرکت های دانش بنیان پیمان خطوط شرق، بهپویان، کاوش صنعت، آهار شرق و کارن افزار مستقر در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.