Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

هاوش مستقر در پارک علم و فناوری خراسان یکی از برندگان coworker اعلام شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شتابدهنده هاوش به عنوانی یکی از برندگان coworker اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ شتابدهنده هاوش مستقر در پارک علم و فناوری خراسان یکی از برندگان مسابقه coworker به عنوان بهترین فضای کار اشتراکی شد.

حضور‌ هاوش در میان ۵۲۹ فضای کار‌اشتراکی‌ جهان به عنوان بهترین فضای کاراشتراکی در سطح مشهد اعلام شد.

ایران چهار برنده در این ارزیابی داشت. این جایزه، تنها جایزه معتبر بین‌المللی کوورکینگ اسپیس‌ها در دنیا است که توسط سایت و بر اساس رای و تجربه اعضای مستقر در فضاهای کاری مشترک و ارزیابی‌های ثبت شده توسط شرکت کنندگان انتخاب شده است. این ارزیابی توسط coworker.com از بین ۱۱۵۰۰ فضای کار اشتراکی سرتاسرجهان اجرا شد و ۵۲۹ فضای کار اشتراکی دیگر نیز در شهرهای مختلف به عنوان برنده اعلام شدند.

آبی سفید در اصفهان، زوایه در تهران، هاوش در مشهد و رایکسب در تبریز از برندگان این جایزه بین المللی بودند.