Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

صدور سند مرکز رشد فناوری گناباد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


سند مرکز رشد فناوری گناباد پارک علم و فناوری خراسان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ طی پیگیری های انجام شده از سال 1388 تا کنون، انتقال سند از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به مرکز رشد فناوری گناباد انجام شد.

حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن قدردانی از مسئولین شهرستان، پارک علم و فناوری خراسان و مدیران قبلی، در این خصوص گفت: طبق پیگیری های به عمل آمده براساس ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور، مجموعه حاضر از وزارت نیرو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت. این مجموعه با مساحت 40500 متر مربع، حائز 2000 متر مربع فضای اداری و 859 مترمربع فضای کارگاهی می باشد که در اختیار مرکز رشد فناوری گناباد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بهسازی، تاسیس و تجهیز سوله های کارگاهی به منظور افزایش فضای استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در برنامه های آتی این مرکز قرار دارد.