Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

قانون تشكيل هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)