پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

-

X افتتاح فاز یک سرزمین علم و فناوری نوجواناننشست انتقال تجربه در حوزه تجاری‌سازی فناورینشست آشنایی با بازار کشور ازبکستاندورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاق بازدید شش سرکنسول از پارک علم و فناوری خراسانرویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنینشست آشنایی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با ظرفیت‌های بازار فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضویبازدید رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری خراسان نشست خبری دکتر مسعود میرزائی‌شهرابی رئیس پارک علم و فناوری خراسان ویژه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضویقرآن، شعور طبیعت، فناوری و نوآوریاولین نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراقنخستین رویداد فولاد ونچرزنشست هم‌اندیشی شرکت‌های مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسانگزارش تصویری افتتاح مرکز رشد ترشیزبازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضویسلسله نشست های تخصصی حکمرانیرهبریدورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاقبازدید رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از پارک علم و فناوری خراسانشاگردپروری، فناورپروری و نوآورپرورینوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآورینشست هم‌اندیشی با دبیر شورای فرهنگی عمومی کشورنشست ریاست پارک علم و فناوری خراسان با مجتمع فولاد مبارکه اصفهانبازدید وزیر کار لبنان از پارک علم و فناوری خراسان عمومیرویداد ملی دسته بندی
نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری‌سازی فناوری