عضویت در پارک

شرکت ها

تحقیق و توسعه یسنا پارس اتوماسیون اداری حسیب فرانگرش جهان الکترونیک نگین سامانه هوشمند پاژ عامل های هوشمند دانای درنیکا پیمان خطوط شرق کاوش صنعت توس پشتیبانی صنایع دیار شرق پژوهشی صنعتی طاها قالب توس نادین سیال صنعت توس پترو آویژه توس رایا فناوران آهار شرق کاوش الکترونیک وندا شرق کارن افزار نوید پارسیان سامانه های دقیق نوین افراز سازه گستر آرین پارس ایمن موج توس دایا دانش گستر آرمان احیا درمان پیشرفته سورن تک توس تهران طیور سبز اندیشان برتر شرکت همگرطوس نسل رویش فرصت ویستا شرکت تعاونی ناب آباد گران برنا هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود سورین صنعت شادیاخ ویدا سیستم ایرانیان سفیر بهار بینالود نیک فناوران کیان شرق رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال فضل دارو خیام خراسان شرکت پارس پویا صنعت چترا گستران بذر عطار نیشابور سبزگستران رایکا صنعت ایران دریل آفتاب نوخیز هزارمسجد شرکت دانش محور زیست راندمان بهدان فناور بارثاوا یگانه کارآفرینان تدبیراندیش ماشین سازی فرتاک تاو خراسان حافظان سلامت گیاه ویرا تجارت کشت زینگر طلای طبیعت کوهرنگ ژینو گستر رایان توس ارغوان طوس مشرق زمین صدرا سیاوش شرق شاه گل گیاه تربت فناوری های نوین اقتصادی صدر اداک صنعت تربت شرکت رویش سبز خاک اهوارایی آرنیکا کیان توس