پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

شرکت ها

تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
فرانگرش جهان الکترونیک faranegaresh jahan electronic
فرانگرش جهان الکترونیک faranegaresh jahan electronic
نگین سامانه هوشمند پاژ negin system pazh
نگین سامانه هوشمند پاژ negin system pazh
عامل های هوشمند دانای درنیکا ahd
عامل های هوشمند دانای درنیکا ahd
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
پترو آویژه توس
پترو آویژه توس
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
کارن افزار نوید پارسیان KAREN AFZAR NAVID PARSIAN
کارن افزار نوید پارسیان KAREN AFZAR NAVID PARSIAN
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سازه گستر آرین پارس
سازه گستر آرین پارس
ایمن موج توس Imen Moj Toos
ایمن موج توس Imen Moj Toos
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
دایا دانش گستر آرمان Daya Danesh Gostar Arman
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
احیا درمان پیشرفته EHYA DARMAN PISHRAFTEH
سورن تک توس soren tech toos
سورن تک توس soren tech toos
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
شرکت همگرطوس Hamgartoos
شرکت همگرطوس Hamgartoos
نسل رویش فرصت ویستا
نسل رویش فرصت ویستا
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
شرکت تعاونی ناب آباد گران برنا
شرکت تعاونی ناب آباد گران برنا
هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود
هوشمندسازان نوین ارتباطات بینالود
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
سفیر بهار بینالود safir bahar binalood
سفیر بهار بینالود safir bahar binalood
نیک فناوران کیان شرق Nik Fanavaran Kiyan Shargh
نیک فناوران کیان شرق Nik Fanavaran Kiyan Shargh
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
رهپویان صنایع الکترونیک میراث اقبال Miras Eghbal electronical industry
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
گستران بذر عطار نیشابور Gostaran Bazr Attar
گستران بذر عطار نیشابور Gostaran Bazr Attar
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
شرکت حفار صنعت بینالود Haffar sanat binaloud
شرکت حفار صنعت بینالود Haffar sanat binaloud
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
پترو آویژه توس
پترو آویژه توس
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
شهراندیشان توسعه آروین
شهراندیشان توسعه آروین
موسسه اندیشه مانا ماتیکان
موسسه اندیشه مانا ماتیکان
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
فرانگرش جهان الکترونیک faranegaresh jahan electronic
فرانگرش جهان الکترونیک faranegaresh jahan electronic
نوید ارتباط پایدار ایرانیان navid ertebatat paydar iranian
نوید ارتباط پایدار ایرانیان navid ertebatat paydar iranian
هوش پرداز پارستک رضوان ParstechAI
هوش پرداز پارستک رضوان ParstechAI
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
نوآوران مبتکر صنعت پارت
نوآوران مبتکر صنعت پارت
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
کاوش صنعت توس KAVOSH SANAT TOOS
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
پژوهشی صنعتی طاها قالب توس
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
نادین سیال صنعت توس nadin sayal sanat tous
پترو آویژه توس
پترو آویژه توس
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
رایا فناوران آهار شرق RAYA FANAVARAN AHAR SHARGH
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
کاوش الکترونیک وندا شرق Kavosh Electronic Vanda Shargh
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
نوآوران مبتکر صنعت پارت
نوآوران مبتکر صنعت پارت
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا
هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا
پردازش سیرآفاق
پردازش سیرآفاق
سیمرغ الکترونیک اسرار
سیمرغ الکترونیک اسرار
گسترش صنایع آذربرزین
گسترش صنایع آذربرزین
زیست کود سازان ارغوان
زیست کود سازان ارغوان
شرکت افزار نیمه هادی سربداران IFPanel
شرکت افزار نیمه هادی سربداران IFPanel
شزکت کاغذسازی پارس سیحون شرق seyhoun
شزکت کاغذسازی پارس سیحون شرق seyhoun
شرکت داروسازی مهر و ماه Mehr va Mah pharmaceutical company
شرکت داروسازی مهر و ماه Mehr va Mah pharmaceutical company
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
کویرتک فیلتر سربداران kavirtec sarbedaran
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
نیرو نماد خراسان Niroo Namad
نیرو نماد خراسان Niroo Namad
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
نیرو پژوهان مرصاد niroopajoohan mersad
نیرو پژوهان مرصاد niroopajoohan mersad
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس KHAVAR TOOS ENGINEERING CO
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس KHAVAR TOOS ENGINEERING CO
اطلس پترو پویش پاژ Atlas petro
اطلس پترو پویش پاژ Atlas petro
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
طراحان ماشین حجازیان Tarahan Machine Hejazian
طراحان ماشین حجازیان Tarahan Machine Hejazian
شرکت دانش محور زیست راندمان Danesh mehvar zistrandeman
شرکت دانش محور زیست راندمان Danesh mehvar zistrandeman
امید پترو انرژی خاوران Omid Petro Energy Khavaran
امید پترو انرژی خاوران Omid Petro Energy Khavaran
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
سامانه های دقیق نوین افراز samanehaye daghigh novin afraz
الکترومد پرشین توس ElectroMed Persian Toos
الکترومد پرشین توس ElectroMed Persian Toos
نانو تصفیه سبز Nano Tasfieh Sabz
نانو تصفیه سبز Nano Tasfieh Sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ(پناپ) Pazh Power and Automation Projects (Pnap)
پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ(پناپ) Pazh Power and Automation Projects (Pnap)
اکسیرکاوان تحلیلگر هوش مصنوعی (سهامی خاص) ExirKavan - Unita - AI
اکسیرکاوان تحلیلگر هوش مصنوعی (سهامی خاص) ExirKavan - Unita - AI
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
مطلق کاران شرق HI-TORQUE
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
صنعت پروژه توس sanat porozheh toos
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
افق انرژی صدرا (دانش بنیان) ofogh energy sadrs
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
شرکت توسعه تجهیزات گردان پیشرفته فرنام Farnam Advanced Rotating Equipment Development Co
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
نوآوران مبتکر صنعت پارت
نوآوران مبتکر صنعت پارت
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
شرکت همراه افزار دایا
شرکت همراه افزار دایا
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
ساینا پردازش گسترش شرق hamyab24
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
اتوماسیون اداری حسیب HASIB
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
سازه های اطلاعاتی راژمان Rajman
شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس Zharfpouyan Toos
شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس Zharfpouyan Toos
نگین سامانه هوشمند پاژ negin system pazh
نگین سامانه هوشمند پاژ negin system pazh
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
محتوا پردازان هشتم توس پیشرو iShia developers
نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا Parnia Software Solutions
نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا Parnia Software Solutions
نوید ارتباط پایدار ایرانیان navid ertebatat paydar iranian
نوید ارتباط پایدار ایرانیان navid ertebatat paydar iranian
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
نسیم ارتباط آینده Nasim ertebat ayandeh
نسیم ارتباط آینده Nasim ertebat ayandeh
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
سامیان نرم افزار آسیا Samian Software Asia
شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطات و فناوری طلیعه شرق Talieh Shargh Engineering Technology and Communication Company
شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطات و فناوری طلیعه شرق Talieh Shargh Engineering Technology and Communication Company
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
ابر پردازش گرافیک Cloud GPU
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
نیرو نماد خراسان Niroo Namad
نیرو نماد خراسان Niroo Namad
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
خدمات نیروگاهی آهار شرق Ahar Power Station Services
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
پشتیبانی صنایع دیار شرق Diar Shargh
نیرو پژوهان مرصاد niroopajoohan mersad
نیرو پژوهان مرصاد niroopajoohan mersad
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس KHAVAR TOOS ENGINEERING CO
مهندسی ماشین های دوار خاور طوس KHAVAR TOOS ENGINEERING CO
اطلس پترو پویش پاژ Atlas petro
اطلس پترو پویش پاژ Atlas petro
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان Sadri Smart Approach Iranians
شرکت دانش محور زیست راندمان Danesh mehvar zistrandeman
شرکت دانش محور زیست راندمان Danesh mehvar zistrandeman
صنایع ارتوپدی آراد طب توس Arad Orthopedic Industries Co
صنایع ارتوپدی آراد طب توس Arad Orthopedic Industries Co
الماس‌کاران آریا زمرد توس Almas Karan Aria Zomorod Toos
الماس‌کاران آریا زمرد توس Almas Karan Aria Zomorod Toos
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
پایا فن ایلام Paya Fan Ilam
پایا فن ایلام Paya Fan Ilam
کارا طب فاخر گستر پویا Kara Teb Fakher Gostar Pooya
کارا طب فاخر گستر پویا Kara Teb Fakher Gostar Pooya
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
سپهر شیمی نواندیشان پارس SEPEHR CHIMIE NOANDISHAN PARS
مانا زیست پایه Mama Zist Payeh
مانا زیست پایه Mama Zist Payeh
اکسیرکاوان تحلیلگر هوش مصنوعی (سهامی خاص) ExirKavan - Unita - AI
اکسیرکاوان تحلیلگر هوش مصنوعی (سهامی خاص) ExirKavan - Unita - AI
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ژینو گستر رایان توس zhinoo gostar rayan toos
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
ارغوان طوس مشرق زمین arghavantoos mashregh zamin
صدرا سیاوش شرق
صدرا سیاوش شرق
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
شاه گل گیاه تربت shahgol giyah torbat
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
فناوری های نوین اقتصادی صدر fanavarihaye novine eghtesadi sadr
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
اداک صنعت تربت adak sanat torbat
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
شرکت رویش سبز خاک اهوارایی ruyeshesabz
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
آرنیکا کیان توس Arnika Kian Toos Co
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
شرق صنعت نیشابور
شرق صنعت نیشابور
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
گستران بذر عطار نیشابور Gostaran Bazr Attar
گستران بذر عطار نیشابور Gostaran Bazr Attar
شرکت حفار صنعت بینالود Haffar sanat binaloud
شرکت حفار صنعت بینالود Haffar sanat binaloud
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
مهبانگ فن آوری های پارس
مهبانگ فن آوری های پارس
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
سورین صنعت شادیاخ
سورین صنعت شادیاخ
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
فضل دارو خیام خراسان FAZLDAROU
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
شرکت پارس پویا صنعت چترا Parspoyasanatchatra
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
پی جو داده خیام Khayyam data forensics company
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
رایا ماشین شادیاخ RAYA MACHINE SHADYAKH
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
سبزگستران رایکا صنعت sabzgostaran rayka sanat
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
صدرا صنعت پارسیان نیشابور
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طلایه داران نگین صنعت و تجارت پاسارگاد teenagers champion of industry and trade pasargad
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
طعم گستر شهد الوند taamgostarshahdealvand
دنیای هوشمند آوا ovio
دنیای هوشمند آوا ovio
پارس اکسون نانو فناور
پارس اکسون نانو فناور
آزما کاوان تدبیر شرق act
آزما کاوان تدبیر شرق act
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آینده سازان سیتا کودک Ayandeh Sazan Sita Koodak
آرمان سفال اسطوره شرق
آرمان سفال اسطوره شرق
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
شرکت توسعه روستایی ارگانیک بجستان
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک
تعاونی روستایی سلامت پاژ کاخک