پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

عضویت در پارک

عضویت آخرین به روزرسانی: 1403/02/23

جهت ثبت طرح برای پذیرش در پارک اینجا را کلیک کنید.

شما شامل کدام دسته هستید؟

١- آیا شما فردی صاحب ایده نوآورانه هستید؟ شما مخاطب مرکز نوآوری هستید.
٢- آیا یک تیم دارای محصول اولیه نوآورانه و مبتنی بر فناوری هستید؟ شما مخاطب مراکز رشد هستید.
٣- آیا یک شرکت دارای محصول اولیه نوآورانه و مبتنی بر فناوری و در آستانه تجاری‌سازی هستید؟ شما مخاطب مراکز رشد هستید.
4- آیا یک شرکت دارای محصول/ محصولات فناورانه تجاری‌سازی شده هستید؟ شما مخاطب مراکز رشد هستید.
5- آیا یک شرکت دانش‌بنیان یا صنایع خلاق هستید؟ شما مخاطب مراکز رشد هستید.
6- آیا شما خدمتی در حوزه تجاری‌سازی و کسب‌وکار شرکت‌های بنیان ارائه می‌دهید؟ شما می‌توانید داوطلب کارگزار خدمات فناوری پارک باشید.

جهت ثبت طرح برای پذیرش در پارک اینجا را کلیک کنید.

کمیک موشن فرایند پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان:


فرایند اجرایی پذیرش در پارک:

پیش‌بینی زمانی برای چرخه بررسی طرح در صورت مساعدت داوران و تکمیل به‌موقع مستندات توسط متقاضی حدود دو ماه است.

جهت ثبت طرح برای پذیرش در پارک اینجا را کلیک کنید.