پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

عضویت در پارک

عضویت آخرین به روزرسانی: 1402/07/03


فرایند اجرایی پذیرش در پارک:

پیش‌بینی زمانی برای چرخه بررسی طرح در صورت مساعدت داوران و تکمیل به‌موقع مستندات توسط متقاضی حدود دو ماه است.


کمیک موشن فرایند پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان:


پذیرش طرح نوآوری

شرایط پذیرش طرح­‌های نوآوری: 

ارائه نقشه فنی و شرح ایده نو و کاربردی که به محصول و یا فرآیند مشخصی منجر شود

 توان تخصصی و تجربی نوآور در اجرای ایده

تناسب ایده با توانمندی‌ها و امکانات مرکز نوآوری

 روش بودن افق تجاری سازه طرح ارائه‌شده

نکته: طرح‌های تحقیقاتی- پژوهشی و یا ایده‌هایی که مراحل نهایی آماده‌سازی طی کرده و وارد مرحله ساخت و یا تکمیل‌ نشده‌اند، قابل‌پذیرش در مرکز نوآوری نمی‌باشند.

پذیرش در مراکز رشد

لیست مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان:

برای اطلاع از زمینه‌های فعالیت و اولویت‌های پذیرش هر مرکز به صفحه مرکز مربوطه رجوع کنید.

شرایط پذیرش یک شرکت یا گروه کاری در مرکز رشد چیست؟

درخواست پذیرش متقاضی بر اساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:

داشتن ایده‌ی نو و فناورانه (نتیجه یک فعالیت پژوهشی) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد و قابلیت ایجاد کسب‌وکار را داشته باشد

ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد

ارائه برنامه کاری متکی بر شناخت بازار

شرایط واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک علم و فناوری:

شرایط اختصاصی:

واحدهای فناور (تولید فناوری و خدمات فناورانه)

واحدهای فناور مبتنی بر فناوری‌های نوین، صنایع پیشرفته و محصولات دانش‌بنیان

واحدهای فناور در زمینه تولید پیشرفته (ماشین‌سازی پیشرفته، اتوماسیون، رباتیک و ...)

واحدهای فناور تولید‌کننده سفارشی مبتنی بر فرآیندهای پیشرفته

واحدهای فناور ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی (با اولویت خدمات دانش‌بنیان)

استقرار واحد تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در فضاهای استیجاری به تشخیص مراکز توسعه فناوری پارک با توجه به زمینه فعالیت

شرکت‌های زایشی از شرکت‌های همکار پارک به‌شرط دانش‌بنیان بودن به تشخیص مراکز توسعه فناوری پارک با توجه به زمینه فعالیت

تبصره 1: منظور از مراکز توسعه فناوری امور مؤسسات، مراکز رشد و پردیس‌های فناوری پارک می‌باشد.

تبصره 2: مقیاس تولید واحد فناور با توجه به زیرساخت‌ها و همچنین سیاست‌های پارک در جلسه کارگروه تخصصی تعیین می‌شود.

شرایط عمومی:

موسسه ثبت‌شده باشد.

موسسه رشد یافته باشد.

ارزش‌افزوده در محصولاتشان بالا باشد، به زمین کمی نیاز داشته باشند، تولید مبتنی بر نیروی متخصص باشد و تولید انبوه و حجیم نداشته باشند.

دارای برنامه مدون و مشخص جهت توسعه فعالیت‌ها باشد.

مؤسسات فعال در زمینه انتقال و اشاعه فناوری و همچنین جذب و بومی‌سازی فناوری در اولویت هستند.

مؤسسات فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در اولویت هستند.

چنانچه شریک سرمایه‌گذار خارجی تا حداکثر 49% سهام را داشته باشند در اولویت هستند.

از وزارتخانه یا سازمان‌های مرتبط دارای مجوز یا پروانه معتبر باشند.

ملاحظات زیست‌محیطی با توجه به شرایط استقرار در پارک در نظر گرفته شود.

چهار نفر لیست بیمه برای حداقل یک سال منتهی به درخواست برای شرکت‌های رشد یافته در مراکز رشد و شش نفر لیست بیمه برای شرکت‌های متقاضی غیر از مراکز رشد برای یک سال منتهی به درخواست.

اظهارنامه دو سال آخر معادل حدنصاب معاملات متوسط در آخرین اظهارنامه‌های رسمی برای شرکت‌های رشد یافته در مراکز رشد و متوسط دو سال آخر معادل یک و نیم برابر حدنصاب معاملات متوسط در آخرین اظهارنامه‌های رسمی برای شرکت‌های غیر مرکز رشدی متقاضی پذیرش به‌عنوان شرکت همکار.

تبصره: اگر شرکت غیر مرکز رشدی دارای سابقه فعالیت فناورانه در سه سال منتهی به درخواست پذیرش باشد شرایط پذیرش، پنج نفر لیست بیمه برای حداقل یک سال منتهی به درخواست و متوسط اظهارنامه دو سال آخر معادل یک و بیست‌وپنج صدم حدنصاب معاملات متوسط در اظهارنامه‌های رسمی می‌باشد. فعالیت فناورانه به تشخیص کارگروه می‌باشد.

تبصره: در خصوص شرکت‌های Spin-off از شرکت‌های همکار پارکی شرایط پذیرش به‌عنوان شرکت همکار به شرح ذیل می‌باشد:

حداقل 50 درصد سهام شرکت زایشی متعلق به شرکت مادر و یا اعضای هیئت‌مدیره آن باشد.

یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت مادر یا سهامدار تأییدشده از طرف هیئت‌مدیره شرکت مادر عضو هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت زایشی باشد.

مصوبه هیئت‌مدیره شرکت مادر در خصوص موافقت با تشکیل شرکت زایشی و عدم ادعا در خصوص مالکیت حقوقی فناوری، محصول یا مالکیت انتقالی وجود داشته باشد.

فناوری در شرکت مادر به وجود آمده یا توسعه یافته باشد.

شرکت زایشی منتج از شرکت‌های رشد یافته و باسابقه پارک باشد. (شرکت مادر حداقل دارای لیست بیمه 10 نفر برای 2 سال و اظهارنامه مالیاتی 4 برابر حدنصاب معاملات متوسط داشته باشد.)

هر دو شرکت مادر و زایشی دانش‌بنیان باشند.

شرکت زایشی دارای لیست بیمه حداقل 3 نفرِ در بدو تأسیس باشد.

اسناد گردش مالی محصول در شرکت مادر قابل احصاء باشد.

تبصره: در صورت جذب سرمایه‌گذار پذیرش شرکت زایشی در اولویت خواهد بود.

تبصره: در خصوص شرکت‌های Spin-off بیرونی شرایط بیمه کارکنان و اظهارنامه مالی به شرح زیر تغییر می‌کند و سایر شرایط مشابه شرکت‌های پارکی خواهد بود:

الف- اظهارنامه مالیاتی یک سال قبل حداقل یک و بیست‌وپنج صدم برابر حدنصاب معاملات متوسط باشد.

ب- تعداد شش نفر لیست بیمه شرکت زایشی.

جهت ثبت طرح برای پذیرش در پارک اینجا را کلیک کنید.