پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

رزومه اشخاص

حوزه ریاستمعاونت توسعه فناوریمعاونت پشتیبانی فناوریمعاونت توسعه و مدیریت منابع
علی اسماعیلی

علی اسماعیلی

رئیس پارک
رضا قاضی خانی

رضا قاضی خانی

معاون توسعه و مدیریت منابع
مسعود جمشیدیان

مسعود جمشیدیان

معاون توسعه فناوری
اکبر امینی

اکبر امینی

مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها
سید ایمان شریعتی

سید ایمان شریعتی

سرپرست معاونت پشتیبانی فناوری
احمد باصری

احمد باصری

مدیر امور مالی
مازیار ناظران

مازیار ناظران

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور
جلال تیموری

جلال تیموری

رئیس اداره حراست
علیرضا افتاده

علیرضا افتاده

سرپرست امور اداری
علی جاهدی

علی جاهدی

مدیر امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
ابوذر امینی

ابوذر امینی

رئیس اداره زیرساخت فناوری
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
محمدرضا میهن پرست

محمدرضا میهن پرست

مدیریت پردیس سلامت ثامن
حامد شجاع سنگچولی

حامد شجاع سنگچولی

کارشناس توسعه بازار و پروژه ها
سعیده محمدیان

سعیده محمدیان

کارشناس امور واحدهای فناور
مریم صدوقی

مریم صدوقی

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
ادریس پهلوان

ادریس پهلوان

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
بی بی نرجس علم الهدایی

بی بی نرجس علم الهدایی

کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت
سید احسان کشمیری

سید احسان کشمیری

کارشناس دفتر ریاست
محمدعلی دشتی

محمدعلی دشتی

کارشناس خدمات فناوری
هاشم پوراحمدان

هاشم پوراحمدان

کارشناس اداری
فریده برقی

فریده برقی

کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری
نیکا خواجه پور

نیکا خواجه پور

کارشناس مالکیت فکری
مهدی لگزیان

مهدی لگزیان

کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی
علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

کارشناس امور واحدهای فناور
سمیه جوادی

سمیه جوادی

کارشناس امور واحدهای فناور
اعظم شریفی

اعظم شریفی

مسئول منابع انسانی و کارگزینی
مهدی شهابی پور

مهدی شهابی پور

کارشناس فناوری اطلاعات
زهرا خسروی راد

زهرا خسروی راد

کارشناس آموزش و مشاوره
مرتضی دزیانی

مرتضی دزیانی

کارشناس امور واحدهای فناور
123