پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

رزومه اشخاص

حوزه ریاستمعاونت توسعه فناوریمعاونت پشتیبانی فناوریمعاونت توسعه و مدیریت منابع
مسعود میرزائی شهرابی

مسعود میرزائی شهرابی

رئیس
رضا قاضی خانی

رضا قاضی خانی

معاون توسعه و مدیریت منابع
مسعود جمشیدیان

مسعود جمشیدیان

معاون توسعه فناوری
اکبر امینی

اکبر امینی

مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها
حسینعلی اخلاقی امیری

حسینعلی اخلاقی امیری

معاون پشتیبانی فناوری
احمد باصری

احمد باصری

مدیر امور مالی
مازیار ناظران

مازیار ناظران

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور
سید ایمان شریعتی

سید ایمان شریعتی

مدیر مرکز توسعه کسب‌وکار
جلال تیموری

جلال تیموری

رئیس اداره حراست
علیرضا افتاده

علیرضا افتاده

سرپرست امور اداری
علی جاهدی

علی جاهدی

مدیر امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
ابوذر امینی

ابوذر امینی

رئیس اداره زیرساخت فناوری
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
مرتضی رضائی

مرتضی رضائی

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار
محمدرضا میهن پرست

محمدرضا میهن پرست

مدیریت پردیس سلامت ثامن
یاسر سیاوشی جامی

یاسر سیاوشی جامی

رئیس اداره مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت
حامد شجاع سنگچولی

حامد شجاع سنگچولی

کارشناس توسعه بازار و پروژه ها
مریم صدوقی

مریم صدوقی

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
ادریس پهلوان

ادریس پهلوان

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
بی بی نرجس علم الهدایی

بی بی نرجس علم الهدایی

کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت
سید احسان کشمیری

سید احسان کشمیری

کارشناس دفتر ریاست
محمدعلی دشتی

محمدعلی دشتی

کارشناس خدمات فناوری
هاشم پوراحمدان

هاشم پوراحمدان

کارشناس اداری
ایمان شریعت

ایمان شریعت

کارشناس امور واحدهای فناور
فریده برقی

فریده برقی

کارشناس نظارت و ارزیابی پردیس‌ها و مراکز فناوری
نیکا خواجه پور

نیکا خواجه پور

کارشناس مالکیت فکری
مهدی لگزیان

مهدی لگزیان

کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی
علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

کارشناس امور واحدهای فناور
سمیه جوادی

سمیه جوادی

کارشناس امور واحدهای فناور
اعظم شریفی

اعظم شریفی

مسئول منابع انسانی و کارگزینی
123