عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

رزومه اشخاص

حوزه ریاستمعاونت توسعه فناوریمعاونت پشتیبانی فناوریمعاونت توسعه و مدیریت منابع
مسعود میرزائی شهرابی

مسعود میرزائی شهرابی

رئیس
مسعود جمشیدیان

مسعود جمشیدیان

معاون توسعه و مدیریت منابع
اکبر امینی

اکبر امینی

مدیر برنامه، بودجه و توسعه سیستم‌ها
علی اسماعیلی

علی اسماعیلی

معاون توسعه فناوری
حسینعلی اخلاقی امیری

حسینعلی اخلاقی امیری

معاون توسعه فناوری
رضا اکبری

رضا اکبری

سرپرست اداره آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
نرگس خنده رو

نرگس خنده رو

سرپرست مدیریت امور مرکز رشد فناوری جامع
سعیده محمدیان

سعیده محمدیان

کارشناس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه
احمد باصری

احمد باصری

مدیر امور مالی
رضا قاضی خانی

رضا قاضی خانی

رئیس دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی
مازیار ناظران

مازیار ناظران

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور
سید ایمان شریعتی

سید ایمان شریعتی

مدیر مرکز توسعه کسب‌وکار
حسین تقوی

حسین تقوی

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد
جلال تیموری

جلال تیموری

رئیس اداره حراست
معصومه ذاکریان

معصومه ذاکریان

مدیر امور واحدهای انرژی
علیرضا افتاده

علیرضا افتاده

سرپرست امور اداری
ساناز حسینیان نژاد

ساناز حسینیان نژاد

سرپرست اداره توسعه بازار و پروژه‌ها
علی جاهدی

علی جاهدی

مدیر امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
ابوذر امینی

ابوذر امینی

رئیس اداره زیرساخت فناوری
سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

رئیس مرکز رشد فناوری‌های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
مرتضی رضائی

مرتضی رضائی

سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار
مجید عاقل

مجید عاقل

رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری کاشمر
محمدرضا میهن پرست

محمدرضا میهن پرست

مدیریت پردیس سلامت ثامن
یاسر سیاوشی جامی

یاسر سیاوشی جامی

رئیس اداره مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت
سعید شجاعی کاریزکی

سعید شجاعی کاریزکی

مسئول پی‌گیری امور مرکز رشد فناوری تربت‌حیدریه
حامد شجاع سنگچولی

حامد شجاع سنگچولی

کارشناس توسعه بازار و پروژه ها
مریم صدوقی

مریم صدوقی

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
ادریس پهلوان

ادریس پهلوان

کارشناس نگهداری و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی IT
بی بی نرجس علم الهدایی

بی بی نرجس علم الهدایی

کارشناس نوآوری و شکوفایی خلاقیت
سید احسان کشمیری

سید احسان کشمیری

کارشناس دفتر ریاست
123