عضویت در پارک

رویداد ها

رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی 1402/04/1008:00 الی 20:00

رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

0
اظهارنامه مالیاتی 1402/03/3015:00 الی 19:00

اظهارنامه مالیاتی

4000000
مدیریت ارتباط و تجربه مشتری 1402/03/2814:00 الی 18:00

مدیریت ارتباط و تجربه مشتری

8500000
0307- اصول و فنون مذاکره 1402/03/2815:00 الی 17:30

0307- اصول و فنون مذاکره

5000000
(2-04)توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت ها 1402/03/2515:00 الی 19:00

(2-04)توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت ها

9000000
اعتبارات مالیاتی 1402/03/2509:00 الی 13:00

اعتبارات مالیاتی

4000000
تدوین طرح توجیهی و کسب‌وکار (BP و FS) 1402/03/2415:00 الی 19:00

تدوین طرح توجیهی و کسب‌وکار (BP و FS)

12000000
آشنایی با مواد پیشرفته در نمونه سازی سریع و کاربرد آن 1402/03/2414:00 الی 16:00

آشنایی با مواد پیشرفته در نمونه سازی سریع و کاربرد آن

0
مدیریت فناوری و نوآوری 1402/03/2315:00 الی 18:00

مدیریت فناوری و نوآوری

9000000
0204- مدیریت پروژه برای مدیران غیرپروژه 1402/03/2216:00 الی 20:00

0204- مدیریت پروژه برای مدیران غیرپروژه

9000000
0306-تحلیل رفتار مصرف کننده 1402/03/2215:00 الی 19:00

0306-تحلیل رفتار مصرف کننده

8000000
بهره‌گیری از گیمیفیکیشن در مدیریت دانش سازمان‌ها 1402/03/2115:00 الی 19:00

بهره‌گیری از گیمیفیکیشن در مدیریت دانش سازمان‌ها

7500000
سامانه مودیان و پاینه های فروشگاهی 1402/03/1615:00 الی 18:00

سامانه مودیان و پاینه های فروشگاهی

4000000
0104- مهارت‌های ارتباطی 1402/03/1615:00 الی 18:00

0104- مهارت‌های ارتباطی

5500000
(2-03)رهبری نوآوری در سازمان 1402/03/1115:00 الی 19:00

(2-03)رهبری نوآوری در سازمان

9000000
دوره آموزشی مجازی نحوه افزایش سرمایه در شرکت های دانش بینان 1402/03/0815:00 الی 17:00

دوره آموزشی مجازی نحوه افزایش سرمایه در شرکت های دانش بینان

4500000
تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف  پارک علم و فناوری خراسان 1402/03/0808:00 الی 11:00

تور آشنایی با ماموریت ها و حوزه های مختلف پارک علم و فناوری خراسان

0
برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک 1402/03/0815:00 الی 19:00

برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

9000000
دوره جامع تسلط به سنجه‌های کلیدی و تصمیم‌گیری داده‌محور برای مدیران 1402/03/0717:00 الی 20:30

دوره جامع تسلط به سنجه‌های کلیدی و تصمیم‌گیری داده‌محور برای مدیران

35000000
0304- کارگاه تجربه 1-حضور یک مدیر فروش موفق  در شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/03/0715:00 الی 18:00

0304- کارگاه تجربه 1-حضور یک مدیر فروش موفق در شرکت‌های دانش‌بنیان

3500000
0103- 'گزارش‌نویسی فنی 1402/03/0315:00 الی 19:00

0103- 'گزارش‌نویسی فنی

7000000
تحلیل‌وضعیت‌مشتریان و برنامه‌ریزی‌فروش و توسعه 1402/03/0115:00 الی 17:30

تحلیل‌وضعیت‌مشتریان و برنامه‌ریزی‌فروش و توسعه

5500000
مدیریت مالی فرآیندهای تولید 1402/03/0115:00 الی 17:00

مدیریت مالی فرآیندهای تولید

7500000
0202- تیم سازی و کارتیمی 1402/02/3115:00 الی 19:00

0202- تیم سازی و کارتیمی

6000000
0302-تحلیل موقعیت محصول دانش بنیان در بازار 1402/02/3115:00 الی 17:00

0302-تحلیل موقعیت محصول دانش بنیان در بازار

3000000
(2-02) توسعه محصولات و خدمات جدید 1402/02/2815:00 الی 19:00

(2-02) توسعه محصولات و خدمات جدید

9000000
0301-تحلیل موقعیت شرکت در بازار 1402/02/2415:00 الی 18:00

0301-تحلیل موقعیت شرکت در بازار

4500000
03- توسعه مهارت‌های مدیران و کارشناسان فروش (جامع) 1402/02/2415:00 الی 18:00

03- توسعه مهارت‌های مدیران و کارشناسان فروش (جامع)

50000000
تور فناوری بازدید و ارائه فرصت های کسب وکاری در عرصه فناوری اطلاعات در صنایع معدنی 1402/02/2406:00 الی 18:00

تور فناوری بازدید و ارائه فرصت های کسب وکاری در عرصه فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

0
بازدید و ارائه فرصت های کسب و کاری در عرصه فناوری اطلاعات در صنایع معدنی 1402/02/2405:00 الی 20:00

بازدید و ارائه فرصت های کسب و کاری در عرصه فناوری اطلاعات در صنایع معدنی

0
123456789101112131415