پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

رویداد‌ها

نمایشگاه‌ها
روش‌های برنامه‌ریزی برای مدیران 1403/03/2014:00 الی 18:00

روش‌های برنامه‌ریزی برای مدیران

19,500,000
تحول دیجیتال در صنعت 1403/03/2315:00 الی 19:00

تحول دیجیتال در صنعت

26,000,000
وبینار مدیریت و رهبری در دنیای پر از تغییر 1403/03/1218:00 الی 16:30

وبینار مدیریت و رهبری در دنیای پر از تغییر

0
مستند سازی دستاوردهای فناورانه در سازمان، مفاهیم و ابزارهای آنلاین 1403/03/2315:00 الی 19:00

مستند سازی دستاوردهای فناورانه در سازمان، مفاهیم و ابزارهای آنلاین

20,000,000
مدیریت برنامه‌ریزی برای مدیران 1403/03/2014:00 الی 18:00

مدیریت برنامه‌ریزی برای مدیران

19,500,000
مدیریت مالی فرآیندهای تولید 1403/03/1314:00 الی 18:00

مدیریت مالی فرآیندهای تولید

19,500,000
مدیریت‌مالی فرآیندهای تولید 1403/03/1314:00 الی 18:00

مدیریت‌مالی فرآیندهای تولید

19,500,000
تحقیقات بازار در فناوری‌ھای نوین 1403/03/0814:00 الی 18:00

تحقیقات بازار در فناوری‌ھای نوین

18,500,000
دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار- بیزنس پلن  ( حضوری در سبزوار ) 1403/03/0109:00 الی 20:00

دوره آموزشی تدوین طرح کسب و کار- بیزنس پلن ( حضوری در سبزوار )

10,000,000
آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) (حضوری در نیشابور) 1403/03/0909:00 الی 12:00

آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) (حضوری در نیشابور)

6,000,000
آخرین تغییرات مربوط به سامانه مودیان (حضوری در نیشابور) 1403/02/2617:00 الی 20:00

آخرین تغییرات مربوط به سامانه مودیان (حضوری در نیشابور)

4,000,000
مدیریت برند و تبلیغات 1403/02/3009:00 الی 13:00

مدیریت برند و تبلیغات

20,000,000
قوانین بیمه و تامین اجتماعی 1403/03/0515:00 الی 19:00

قوانین بیمه و تامین اجتماعی

20,000,000
ژورنال کلاب 1403/03/0716:00 الی 18:00

ژورنال کلاب

3,200,000
مدیریت ارشد کسب و کار (MBA) 1403/02/2614:00 الی 20:00

مدیریت ارشد کسب و کار (MBA)

215,000,000
ارزیابی‌ها در قانون برگزاری مناقصات (کیفی، فنی، بازرگانی و مالی) 1403/02/3014:00 الی 18:00

ارزیابی‌ها در قانون برگزاری مناقصات (کیفی، فنی، بازرگانی و مالی)

19,500,000
سناریوهای واقعی حل چالش‌های‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذار 1403/02/2414:00 الی 18:00

سناریوهای واقعی حل چالش‌های‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذار

19,000,000
دوره مدیریت متفاوت و تفاوت‌ساز 1403/02/2516:00 الی 18:00

دوره مدیریت متفاوت و تفاوت‌ساز

37,500,000
عوامل موثر در شکست و موفقیت استارتآپ ها و شرکت های دانش بنیان 1403/02/2009:00 الی 14:30

عوامل موثر در شکست و موفقیت استارتآپ ها و شرکت های دانش بنیان

7,000,000
کمپ آموزش کسب و کار 1403/03/2308:00 الی 20:00

کمپ آموزش کسب و کار

15,000,000
کمپ اقتصادی (حضوری تربت حیدریه) 1403/03/1915:00 الی 21:00

کمپ اقتصادی (حضوری تربت حیدریه)

7,500,000
کمپین های ارزان و موثر 1403/03/0619:00 الی 12:00

کمپین های ارزان و موثر

2,000,000
استخدام و اخراج 1403/02/2317:00 الی 19:00

استخدام و اخراج

4,800,000
بانوان کارآفرین و موثر (حضوری تربت حیدریه) 1403/02/1916:00 الی 19:00

بانوان کارآفرین و موثر (حضوری تربت حیدریه)

2,000,000
مینی دوره تغییر ذهن و ذهنیت‌ها در فضای کسب‌وکار 1403/03/0616:00 الی 18:00

مینی دوره تغییر ذهن و ذهنیت‌ها در فضای کسب‌وکار

12,000,000
خودباوری بانوان کارآفرین و موثر 1403/02/2017:00 الی 20:00

خودباوری بانوان کارآفرین و موثر

2,000,000
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان 1403/02/1715:00 الی 19:00

ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

20,000,000
سناریوهای واقعی حل چالش‌های‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذار 1403/02/3114:00 الی 18:00

سناریوهای واقعی حل چالش‌های‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذار

19,000,000
نرم افزار DIgSILENT 1403/02/1616:30 الی 20:30

نرم افزار DIgSILENT

39,000,000
دوره آموزشی اصول تنظیم قراردادها ( حضوری در سبزوار ) 1403/02/0419:00 الی 20:00

دوره آموزشی اصول تنظیم قراردادها ( حضوری در سبزوار )

6,500,000
123456789101112131415161718192021