پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

رویداد ها

نمایشگاه ها
0149-سیستم‌مدیریت‌کیفیت (ISO9001-2015) 1402/09/2914:00 الی 18:00

0149-سیستم‌مدیریت‌کیفیت (ISO9001-2015)

16000000
0145-حسابداری در مدیریت 1402/09/2015:00 الی 19:00

0145-حسابداری در مدیریت

16000000
دوره مهندسی چشم انداز 1402/09/1817:00 الی 19:00

دوره مهندسی چشم انداز

18000000
سیستم های انگیزشی و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با رویکرد توصیف نسل جدید 1402/09/1409:00 الی 14:30

سیستم های انگیزشی و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی با رویکرد توصیف نسل جدید

6000000
جعبه ابزار بازاریابی 2 1402/09/1214:00 الی 18:00

جعبه ابزار بازاریابی 2

16000000
مدیریت نوآوری 1402/09/0816:00 الی 20:00

مدیریت نوآوری

12000000
تحقیقات بازار برای صادرات کالا و خدمات 1402/09/0715:00 الی 19:00

تحقیقات بازار برای صادرات کالا و خدمات

12000000
0105-تربیت کارشناس طبقه‌بندی مشاغل، قانون کار و تامین اجتماعی 1402/09/0708:00 الی 14:00

0105-تربیت کارشناس طبقه‌بندی مشاغل، قانون کار و تامین اجتماعی

36000000
0114-ایمنی انبار از دیدگاه HSE 1402/09/0611:00 الی 16:00

0114-ایمنی انبار از دیدگاه HSE

16000000
آشنایی با رویکردهای نوین مدیریت،  کوچینگ و منتورینگ 1402/09/0616:00 الی 20:00

آشنایی با رویکردهای نوین مدیریت، کوچینگ و منتورینگ

12000000
0146- سمینار آشنایی با کارشناس طبقه بندی مشاغل 1402/09/0418:00 الی 19:30

0146- سمینار آشنایی با کارشناس طبقه بندی مشاغل

0
0144- فرآیند صادرات و واردات با رویکرد‌کاربردی 1402/08/2814:00 الی 19:30

0144- فرآیند صادرات و واردات با رویکرد‌کاربردی

16000000
مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی 1402/08/2713:00 الی 17:00

مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

12000000
ایده شو ساسویه 1402 1402/08/2608:30 الی 22:00

ایده شو ساسویه 1402

1500000
دوره آموزشی کاربردی و ممتاز خودشناسی جامع 1402/08/2517:00 الی 19:00

دوره آموزشی کاربردی و ممتاز خودشناسی جامع

12000000
آشنایی با سامانه الکترونیکی کالای صنعت نفت(EP) ( با تمرکز بر فعالیت شرکت ملی گاز) 1402/08/2414:00 الی 18:00

آشنایی با سامانه الکترونیکی کالای صنعت نفت(EP) ( با تمرکز بر فعالیت شرکت ملی گاز)

10000000
فراخوان دریافت طرح های پیشنهادی انجام پروژه 1402/08/2408:00 الی 09:00

فراخوان دریافت طرح های پیشنهادی انجام پروژه

0
توسعه کسب و کار 1402/08/2215:00 الی 19:00

توسعه کسب و کار

16000000
مدیریت ارزیابی عملکرد 1402/08/2115:00 الی 19:00

مدیریت ارزیابی عملکرد

16000000
استراتژی بازاریابی‌رقابتی 1402/08/1714:00 الی 18:00

استراتژی بازاریابی‌رقابتی

16000000
اعتبارات اسنادی 1402/08/1608:00 الی 14:00

اعتبارات اسنادی

6000000
وبینار خودشناسی فردی 1402/08/1619:00 الی 20:30

وبینار خودشناسی فردی

0
هوشمندسازی شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان با ابزار POWERBI 1402/08/1415:00 الی 19:00

هوشمندسازی شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان با ابزار POWERBI

16000000
دوره آموزشی آنلاین استراتژی منابع انسانی در عصر تحولات کسب و کار 1402/08/1416:00 الی 19:00

دوره آموزشی آنلاین استراتژی منابع انسانی در عصر تحولات کسب و کار

15000000
سئو با رویکرد کاربردی 1402/08/0814:00 الی 18:00

سئو با رویکرد کاربردی

16000000
کار تیمی و مدیریت موثر جلسات 1402/08/0408:30 الی 14:00

کار تیمی و مدیریت موثر جلسات

8000000
کار تیمی و مدیریت موثر جلسات 1402/08/0408:30 الی 14:00

کار تیمی و مدیریت موثر جلسات

8000000
کمپ آموزشی ویژه شرکت های رشد مقدماتی شامل 15 ساعت دوره آموزشی( حضوری سبزوار ) 1402/08/0300:13 الی 00:21

کمپ آموزشی ویژه شرکت های رشد مقدماتی شامل 15 ساعت دوره آموزشی( حضوری سبزوار )

10000000
دوره آموزشی انلاین آشنایی با حقوق سهامداران در شرکت های دانش بنیان 1402/08/0110:00 الی 14:00

دوره آموزشی انلاین آشنایی با حقوق سهامداران در شرکت های دانش بنیان

14000000
مدیریت محصول 1402/07/3016:00 الی 20:00

مدیریت محصول

12000000
123456789