پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

روبونیچ

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت دوره: رشد پیشران توسعه فناوری خواجه نصیر

پلتفرم راهبری تحصیلی و شغلی در حوزه رباتیک و الکترونیک

حسن عبدالهی

حسن عبدالهی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت آموزش رباتیک و الکترونیک
مدیرعامل: حسن عبدالهی
شناسه ملی: 14010057204
تلفن: 05155427484
ایمیل:
وب‌سایت: WWW.Robonich.com
آدرس: بردسکن، خیابان دانش ، نرسیده به میدان علما
مسیر رشد تا تاریخ 1400/01/02
رشد مقدماتی
تا تاریخ 1402/06/24
رشد
مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت ثبت اختراع 1398/06/19 محصولات شرکت بسته آموزشی رباتیک و الکترونیک روبونیچ سطح 1

بسته آموزشی رباتیک و الکترونیک روبونیچ سطح 1

robotic and electronic Educational package

بسته ترم 2 آموزش رباتیک و الکترونیک

بسته ترم 2 آموزش رباتیک و الکترونیک

بسته ترم  3 روبونیچ

بسته ترم 3 روبونیچ

مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.