پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری سبزوار دوره: رشد پردازش سیرآفاق

استفاده از سامانه جامع حراست است که ماهیت آن قدرت گرفته از زیر ساخت اینترنت اشیا بوده و چنانچه تشریح خواهد شد در آن فناوری های روز دنیا به خدمت گرفته شده اند تا بوسیله آنها بتوان یک ابزار قوی در اختیار مدیریت حراست قرار گیرد. در این سامانه ایستگاه های مختلف (مانند ورودی سازمان، آزمایشگاه، انبار غذایی و ....) توسط مدیریت حراست تعریف شده و وظایف شامل موقعیت و زمان بازدید نگهبانان از ایستگاه ها قابل تعریف است.

مهدیه وحیدی قاسمی

مهدیه وحیدی قاسمی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت نصب و راه اندازی سیستم های مبتنی بر IT و ارائه کلیه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا و تکنولوزی داده و خرید و فروش الکترونیک پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح نرم افزار کاربردی
مدیرعامل: مهدیه وحیدی قاسمی
شناسه ملی: 14004287165
تلفن: 05144675160
ایمیل: akbarinasabm@yahoo.com
وب‌سایت:
آدرس: خیابان نیستان نبش نیستان یکم ساختمان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
مسیر رشد تا تاریخ 1403/03/02
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1401/01/01 - 1401/06/31 1401/07/01 - 1401/12/29 1402/01/01 - 1402/06/31 1402/07/01 - 1402/08/14
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.