پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

HERBERIS

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری نیشابور دوره: رشد فضل دارو خیام خراسان

عصاره گیری از ساقه و ریشه گیاه زرشک و تولیدمحصول دارویی گلوکوبر بای بهبود سندرم متابولیک

کامران شورگشتی

کامران شورگشتی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت فضل داروخیام خراسان درسال 1397 توسط جمعی از داروسازان پژوهشگرباتکیه بردانش فنی وباهدف تولید فرآورده های دارویی مورد نیازکشورباتکیه برظرفیت های بومی(طبیعی-شیمیایی) شکل گرفته است؛ اولین محصول دانش بنیان این شرکت داروی گیاهی بانام تجاری گلوکوبر است که بر پایه استفاده از عصاره ریشه وساقه زرشک تولید شده است وبه عنوان اولین داروی گیاهی درمان سندروم متابولیک کشور بیشترین استفاده را برای بیماران مبتلا به سندرم متابولیک داشته باشد؛ چشم انداز شرکت فضل دارو تبدیل شدن به یک شرکت موفق تولید دارو در کشوراست. دارو و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان
مدیرعامل: کامران شورگشتی
شناسه ملی: 14007784439
تلفن: 09358600313
ایمیل: shourgashtik313@gmail.com
وب‌سایت: www.fazldarou.com
آدرس: خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، بلوار پژوهش، پارک علم و فناوری نیشابور
مسیر رشد تا تاریخ 1403/03/19
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1400/03/19 - 1400/12/29 1401/01/01 - 1401/06/31 1401/01/01 - 1401/12/29 1400/12/29 - 1401/06/31 1402/01/01 - 1402/06/31 1402/07/01 - 1402/12/29 -
دست آورد های شرکت رزرو غرفه جشنواره فارمکس 2 1400/07/18 محصولات شرکت کپسول خوراکی گلوکوبر300 45عددی

کپسول خوراکی گلوکوبر300 45عددی

Glucober

مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.