پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

بایوویتال

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری جامع دوره: رشد یافته شرکت دانش محور زیست راندمان

تولید ترکیبات زیستی ارتقاء دهنده مقاومت گیاهان به عوامل خسارتزا با ماده موثره برخی میکروارگانیزم های بومی کشور

مجتبی مرادزاده اسکندری

مجتبی مرادزاده اسکندری

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت این شرکت با ایده محوری تولید ترکیبات زیستی ارتقاء دهنده مقاومت گیاهان به عوامل خسارتزا ، فعالیت می کند. ترکیب تولیدی توسط این شرکت یک جایگزین سموم کشاورزی بوده و مصرف آن راهی است به سوی کاهش مصرف سموم و سلامت محصولات کشاورزی. مدیران این شرکت کاملا فنی بوده و در زمینه کنترل بیولوژیک بیماری های محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک، تجربه و تخصص دارند. کشاورزی- گیاهپزشکی تولید کودتولید سم
مدیرعامل: مجتبی مرادزاده اسکندری
شناسه ملی: 14005513276
تلفن: 9_38929378
ایمیل: zistrandeman@gmail.com
وب‌سایت: www.zistrandeman.com
آدرس: آدرس کارگاه:مجتمع کشاورزی طرق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. پردیس پژوهش، جنب انبار مرکز. آدرس دفتر:دانش آموز20 پلاک 39 طبقه همکف
مسیر رشد تا تاریخ 1395/12/01
رشد مقدماتی
تا تاریخ 1396/09/27
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1397/06/15 - 1397/12/15 1397/12/16 - 1398/06/16 1398/06/17 - 1398/12/17 1398/12/01 - 1399/05/31 - - 1398/12/17 - 1401/04/25 1402/04/04 - 1402/12/29
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.