پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت دوره: رشد مقدماتی پردیس توسعه انسانی

تولید بسته‌های آموزش و مشاوره تعاملی برای توسعه انسانی

محمدرضا آهنچیان

محمدرضا آهنچیان

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت حوزه اصلی فعالیت شرکت پردیس توسعه انسانی، توسعه سرمایه انسانی، توسعه مدیریتی، توسعه فردی با هدف گیری تولید خدمات فوق تخصصی محصولات آموزش و مشاوره ای است. پشتیبان آموزش-مشاوره شرکت، با بهره گیری از اصول «کسب¬وکار فوق تخصص فنی-HEB» یا (High-expertise businesses) انجام می شود. مبانی دانشی شرکت در شناسایی و خلق خدمت، و عرضه آن به بازار، در تراز آخرین علوم نوین و فناوری های روز جهانی، و به عنوان یک مزیت رقابتی، بر اساس تجربه مستقیم سرمایه های انسانیِ مورد وثوق و معتبر شرکت در سراسر جهان و در ایران است. در تولید محصولات آموزش و مشاوره مبتنی بر توسعه فردی، شرکت های زیادی فعالیت دارند، وجه نواورانه محصولات شرکت، اتکا به عالی ترین دانش تخصصی شبکه علمی دانشگاه های دولتی کشور، در حوره های مرتبط با توسعه فردی، است که با پشتیبانی تیمی از متخصصان آموزش الکترونیک، تیم پشتیبانی فنی وبگاه، تیم متخصص تولید محتوای متنی، صوتی و تصویری، محصولات فاخر و قابل اعتماد آموزشی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد. حوزه اصلی فعالیت شرکت پردیس توسعه انسانی، توسعه سرمایه انسانی، توسعه مدیریتی، توسعه فردی با هدف گیری تولید خدمات فوق تخصصی محصولات آموزش و مشاوره ای است. پشتیبان آموزش-مشاوره شرکت، با بهره گیری از اصول «کسب¬وکار فوق تخصص فنی-HEB» یا (High-expertise businesses) انجام می شود. مبانی دانشی شرکت در شناسایی و خلق خدمت، و عرضه آن به بازار، در تراز آخرین علوم نوین و فناوری های روز جهانی، و به عنوان یک مزیت رقابتی، بر اساس تجربه مستقیم سرمایه های انسانیِ مورد وثوق و معتبر شرکت در سراسر جهان و در ایران است. در تولید محصولات آموزش و مشاوره مبتنی بر توسعه فردی، شرکت های زیادی فعالیت دارند، وجه نواورانه محصولات شرکت، اتکا به عالی ترین دانش تخصصی شبکه علمی دانشگاه های دولتی کشور، در حوره های مرتبط با توسعه فردی، است که با پشتیبانی تیمی از متخصصان آموزش الکترونیک، تیم پشتیبانی فنی وبگاه، تیم متخصص تولید محتوای متنی، صوتی و تصویری، محصولات فاخر و قابل اعتماد آموزشی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد. علوم آموزشی، تربیتی و روانشناسی
مدیرعامل: محمدرضا آهنچیان
شناسه ملی:
تلفن: 09155054074
ایمیل: rezaahanchian@gmail.com
آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مسیر رشد تا تاریخ 1402/06/04
رشد مقدماتی
مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت محصولات شرکت دوره آموزشی اقدام پژوهی در 10 گام

دوره آموزشی اقدام پژوهی در 10 گام

مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.