پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

KSTC

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری انرژی دوره: رشد یافته کاوش صنعت توس

طراحی و ساخت پروانه های ریخته گری در صنایع دریایی

علیرضا ناصری حسینی

علیرضا ناصری حسینی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت کاوش صنعت توس به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌ی ساخت و تامین تجهیزات، قطعات و خدمات فنی مهندسی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور در پارک علم و فناوری خراسان فعال می‌باشد. این شرکت دارای رتبه‌ی رسمی فناوری در حوزه‌ی طراحی و ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی بوده و با تکیه بر توان اجرایی و سوابق روشن خود و نیز استفاده از نیروی کارآمد و مجموعه تجهیزات در اختیار، پاسخگوی بخشی از تقاضای صنعتی کشور در حوزه‌ی تجهیزات مورد نیاز صنعت کشور می‌باشد. طراح و سازنده‌ی دانش بنیان تجهیزات و مجری فناور پرو‌ژه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تجهیزات مکانیکی و دوار
مدیرعامل: علیرضا ناصری حسینی
شناسه ملی: 10380356343
تلفن: 05135421701
ایمیل: info@kstc.ir
وب‌سایت: www.kstc.ir
آدرس: مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، سایت شرکت کاوش صنعت توس
مسیر رشد تا تاریخ 1386/02/26
رشد یافته
مجوزهای فناور صادر شده 1398/01/01 - 1398/12/29 1399/01/01 - 1399/12/30 1400/01/01 - 1400/12/29 1401/01/01 - 1401/12/29
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.