پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره: رشد یافته نگین سامانه هوشمند پاژ

طراحی و تولید سیستم های هوشمند هتلی و ساختمانی

علی شکریان زینی

علی شکریان زینی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت نگین سامانه هوشمند پاژ به منظور ایجاد رشد و ارتقای کیفی صنعت اتوماسیون های هوشمند هتلی در ایران، و در جهت یافتن راه حل های مناسب برای رفع مشکلات هتل ها و توانمند سازی آن ها ، با تکیه بر دانش متخصصین داخلی و از طریق ارتباط علمی و تخصصی با مجامع دانشگاهی داخل کشور ، اقدام به تولید ملی سیستم های اتوماسیون هوشمند هتلی و تلویزون تعاملی هتلی کرده است. تولید سیستم های هوشمند سازی هتل و تلویزیون تعاملی BMS
مدیرعامل: علی شکریان زینی
شناسه ملی: 14006648490
تلفن: 05138919832
ایمیل: shokrian@gmail.com
وب‌سایت: nspelectronics.com
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، آزادی 125/ آزادی 125/8.
مسیر رشد تا تاریخ 1397/05/23
رشد مقدماتی
تا تاریخ 1397/08/28
رشد
تا تاریخ 1404/07/11
رشد یافته
تا تاریخ 1404/07/11
رشد یافته
تا تاریخ 1401/07/11
رشد یافته
مجوزهای فناور صادر شده 1397/08/28 - 1398/08/28 1398/08/28 - 1399/09/06 1399/09/06 - 1399/12/30 1400/01/01 - 1400/08/28 - - 1400/08/28 - 1401/07/11 - 1401/07/11 - 1401/12/29 1401/07/12 - 1401/12/29 1402/01/01 - 1402/06/31
دست آورد های شرکت تقدیر نامه 1397/01/01 تقدیر نامه 1397/01/01 تقدیر نامه 1397/01/01 همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور 1398/07/18 نمایشگاه بین المملی هتلداری شیراز 1398/07/16 همایش بررسی نقش لیزینگ گردشگری در توسعه گردشگری کشور و راهبردهای آتی 1398/03/22 نمایشگاه بین المللی هتلداری اصفهان 1398/05/23 نمایشگاه بین المللی هتلداری تهران 1397/11/23 نمایشگاه هتلداری تهران 1400/11/09 نمایشگاه جیتکس دبی 1400/07/25 نمایشگاه هتلداری تهران 1400/12/05 محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.