پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز توسعه کسب و کار آموزش، مشاوره و منتورینگ مدیریت و توسعه فناوری هماهنگی امور رویداد‌ها دوره: کارگزار موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق

--

علی اصغر صادق پور

علی اصغر صادق پور

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه در سال 1381 با هدف انجام پروژه های پژوهشی و مطالعاتی، و خدمات مشاوره ای،آموزشی و تجاری سازی در حوزه مدیریت و مدیریت تکنولوژی توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه شیراز، و دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تاسیس شد. 1- دپارتمان خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی - واحد توانمندسازی (آموزش و مشاوره و آموزش در محل شرکت ها) - واحد کارگزار استانی (مشاوره و اخذ تسهیلات و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی) 2- دپارتمان تبادل فناوری 3- دپارتمان استراتژی و ارزیابی 4- دپارتمان مدیریت فناوری و نوآوری 5- دپارتمان تامین مالی و سرمایه گذاری
مدیرعامل: علی اصغر صادق پور
شناسه ملی: 10380548742
تلفن: 05135003273
ایمیل: boshrapajooh@gmail.com
وب‌سایت: http://boshrapajooh.ir/
آدرس: بزرگراه آسیایی کیلومتر 20 پارک علم و فناوری خراسان - ساختمان فناور و دانش بنیان - طبقه هم کف
مسیر رشد مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.