پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

یکتابان

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری کشاورزی و صنایع غذایی دوره: رشد یگانه کارآفرینان تدبیراندیش

توسعه زیرساخت های جدید تجاری سازی و ارائه خدمات بازاریابی در کشاورزی دانش بنیان

پروانه صادق مقدم جوان

پروانه صادق مقدم جوان

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت یگانه کارآفرینان تدبیراندیش( یکتا) با ارائه پیشنهاد زیرساخت شبکه کسب و کارهای تخصصی (business networking) سعی در برقراری ارتباط و متصل نمودن سهامداران زنجیره ارزش را دارد. هوشمندسازی کشاورزی هوشمندسازی کشاورزی
مدیرعامل: پروانه صادق مقدم جوان
شناسه ملی: 14007456140
تلفن: 05138765443
ایمیل: yektaban@yahoo.com
وب‌سایت: www.yektaban.com
آدرس: شـهر مشـهد،عسـگریه،جـاده فریمـان، بزرگراه شـهیدقاسم سـلیمانی، پلاک 0، مجتمـع مرکزتحقیقـات جهادکشـاورزی، (مرکز رشـدکشـاورزی)،طبقه همکف، واحـد115
مسیر رشد تا تاریخ 1399/02/15
رشد
تا تاریخ 1400/08/01
رشد
تا تاریخ 1403/08/22
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1398/08/02 - 1399/02/02 1399/02/03 - 1399/08/03 - - 1399/08/04 - 1400/12/29 1401/01/01 - 1401/08/01 - 1401/08/01 - 1402/08/01 1402/08/02 - 1402/12/29
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.