پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مشاورین پارک

Park consultants

حوزه ریاستمعاونت توسعه فناوریمعاونت پشتیبانی فناوریمعاونت توسعه و مدیریت منابع
رضا قاضی خانی

رضا قاضی خانی

معاون توسعه و مدیریت منابع

نیکا خواجه پور

نیکا خواجه پور

کارشناس مالکیت فکری

فهیمه حسامی

فهیمه حسامی

کارشناس امور واحدهای فناور

علی جاهدی

علی جاهدی

مدیر امور واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

سید مهدی مظلوم زاده

سید مهدی مظلوم زاده

کارشناس نوآوری سازمانی

سعید صدیق

سعید صدیق

علی اصغر صادق پور

علی اصغر صادق پور

ایرج صادقی بجد

ایرج صادقی بجد

مهدی گل محمدی

مهدی گل محمدی

جواد صفایی

جواد صفایی

حسین ستوده

حسین ستوده

مهدی حیدرنژاد

مهدی حیدرنژاد

سید احمد احمدی

سید احمد احمدی

نوید فلاحت

نوید فلاحت

مجید غرویان

مجید غرویان

مهدی اصغری

مهدی اصغری

امیررضا احمدیان یزدی

امیررضا احمدیان یزدی

محمدرضا رئیسی

محمدرضا رئیسی

سکینه چمبری

سکینه چمبری

ابوالفضل خراط

ابوالفضل خراط

روح الله رضایی

روح الله رضایی

محمّد هادی زاهدی

محمّد هادی زاهدی

مجید بالاور

مجید بالاور

حامد تدین

حامد تدین

سید ابوالفضل عباس زاده

سید ابوالفضل عباس زاده

امیر خدری

امیر خدری

قدسیه مستغنی یزدی

قدسیه مستغنی یزدی

حبیب اله مظفری

حبیب اله مظفری

سولماز الهامی

سولماز الهامی

راضیه علیرضائی ابرده سفلی

راضیه علیرضائی ابرده سفلی

12