پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

تماس با ما

«19414»
عنوان: پارک علم و فناوری خراسان رضوی Khorasan Razavi Science and Technology Park
تلفن : 05135003333
آدرس : کیلومتر 12 جاده آسیایی - پارک علم و فناوری خراسان 12 km of Asian Road - Khorasan Science and Technology Park
پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
عنوان: پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 05136088210-14
آدرس: بلوار سجاد - نبش امین شرقی 2 - پلاک 28
مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد
عنوان: مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد
تلفن: 05157288633
آدرس: شهرستان گناباد - کیلومتر 3 جاده قوژد - بلوار فناوری - مرکز رشد گناباد
مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور
عنوان: مرکز رشد واحدهای فناوری نیشابور
تلفن: 05142637043
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه
عنوان: مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه
تلفن: 05152210146
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت
عنوان: مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت
تلفن: 05136088210-16
آدرس: بلوار سجاد - نبش امین شرقی 2 - پلاک 28
مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار
عنوان: مرکز رشد واحدهای فناوری سبزوار
تلفن: 05144641957
آدرس: سبزوار - میدان صاحب الزمان - خیابان 24 متری انقلاب - خیابان نیستان - پلاک 5
پردیس صنایع معدنی
عنوان: پردیس صنایع معدنی
تلفن: 05154231921-8
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان) - ساختمان دانش بنیان - اتاق 131
مرکز رشد فناوری فرآوری گیاهان دارویی
عنوان: مرکز رشد فناوری فرآوری گیاهان دارویی
تلفن:
آدرس:
مرکز رشد فناوری پیام نور
عنوان: مرکز رشد فناوری پیام نور
تلفن:
آدرس:
مرکز رشد نصیر
عنوان: مرکز رشد نصیر
تلفن:
آدرس: