عضویت در پارک
تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است. خبر

پارک علم و فناوری خراسان پیشرو در حفاظت از محیط زیست

ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب در خواف

1402/03/10 | 10:00

شرکت های توس مسیر و نانو تصفیه سبز موفق به ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب کمپ کارگاهی در معدن سنگ آهن سنگان خواف شدند.

مشاهده خبر

نشست مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مدیر مرکزرشدگناباد برگزار شد

1400/04/12 | 12:00

قرارداد فروش نرم افزار مدیریت تولید تجهیزات پزشکی رایبد منعقد شد

1401/03/07 | 12:00

رئیس پارک علم‌و‌فناوری خراسان از مدیر سابق امور واحد‌های فناوری جامع پارک تقدیر کرد

1401/05/02 | 12:00