پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

فضاهای پارک

Park spaces

ساختمان مرکزی
عنوان: ساختمان مرکزی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 11038 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان سجاد
عنوان: ساختمان سجاد
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 840 مترمربع
تعداد طبقات: 4
آدرس: بلوار سجاد - نبش امین شرقی 2 - پلاک 28
ساختمان دانش‌بنیان
عنوان: ساختمان دانش‌بنیان
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 5376 مترمربع
تعداد طبقات: 4
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 1
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 1
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 677 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 2
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 2
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 1941 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 3
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 3
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 734 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 4
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 4
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 292 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 5
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 5
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 1705 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 6
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 6
کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 2890 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان مجتمع آزمایشگاهی
عنوان: ساختمان مجتمع آزمایشگاهی
کاربری: آزمایشگاه
متراژ زیر بنا: 1400 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
مسجد حضرت مهدی (عج)
عنوان: مسجد حضرت مهدی (عج)
کاربری: مسجد
متراژ زیر بنا: 684 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان لادن
عنوان: ساختمان لادن
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 1094 مترمربع
تعداد طبقات: 3
آدرس: بلوار وکیل آباد - بلوار لادن - نرسیده به میدان لاله
ساختمان توسعه فناوری تیراژ
عنوان: ساختمان توسعه فناوری تیراژ
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 1375 مترمربع
تعداد طبقات: 4
آدرس: مشهد - بلوار شهید کاوه - حدفاصل میدان شهید کاوه و میدان جمهوری اسلامی - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک - ساختمان تیراژ
ساختمان اصلی مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان اصلی مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 3500 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 2 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 2 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 1000 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 3 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی حوزه گیاهان دارویی
عنوان: ساختمان شماره 3 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی حوزه گیاهان دارویی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 2000 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
کارگاه مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: کارگاه مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
کاربری: اداری واحدهای فناور و کارگاهی
متراژ زیر بنا: 5220 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 4 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 4 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 3600 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 5 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 5 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 200 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان مرکزی مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان مرکزی مرکز رشد فناوری نیشابور
کاربری: ستاد پارک، اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 520 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
ساختمان مشترک با دانشگاه نیشابور  مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان مشترک با دانشگاه نیشابور مرکز رشد فناوری نیشابور
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 350 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: ابتدای بلوار ولیعصر
پایلوت فناور 1 مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: پایلوت فناور 1 مرکز رشد فناوری نیشابور
کاربری: اداری واحدهای فناور و کارگاهی
متراژ زیر بنا: 360 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 540 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
سایت مرکزی مرکز رشد فناوری گناباد
عنوان: سایت مرکزی مرکز رشد فناوری گناباد
کاربری: ستاد پارک
متراژ زیر بنا: 1860 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: شهرستان گناباد - کیلومتر 3 جاده قوژد - بلوار فناوری - مرکز رشد گناباد
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره یک مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره یک مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 500 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره دو مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره دو مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری
متراژ زیر بنا: 400 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
مرکز شکل‌گیری و شتاب‌دهی سحان  مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مرکز شکل‌گیری و شتاب‌دهی سحان مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: مرکز شکل‌گیری و شتاب‌دهی
متراژ زیر بنا: 1200 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: بلوار وحدت اسلامی- مقابل وحدت 35 – ساختمان سحان
مرکز نوآوری حامی مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مرکز نوآوری حامی مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: مرکز نوآوری
متراژ زیر بنا: 2000 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
مجتمع توسعه فناوری گیاهان دارویی (داروگیا) مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مجتمع توسعه فناوری گیاهان دارویی (داروگیا) مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: مجتمع توسعه فناوری
متراژ زیر بنا: 4000 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان توسعه فناوری سلامت مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان توسعه فناوری سلامت مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: ساختمان توسعه فناوری
متراژ زیر بنا: 400 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه آزاد مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه آزاد مرکز رشد تربت‌حیدریه
کاربری: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری
متراژ زیر بنا: 400 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان مرکزی مرکز رشد سبزوار
عنوان: ساختمان مرکزی مرکز رشد سبزوار
کاربری: ساختمان مرکزی
متراژ زیر بنا: 400 مترمربع
تعداد طبقات: 1
آدرس: سبزوار - میدان صاحب الزمان - خیابان 24 متری انقلاب - خیابان نیستان - پلاک 5
ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری کاشمر
عنوان: ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری کاشمر
کاربری: اداری واحدهای فناور
متراژ زیر بنا: 400 مترمربع
تعداد طبقات: 2
آدرس: کاشمر