عضویت در پارک

فضاهای پارک

ساختمان مرکزی
عنوان: ساختمان مرکزی
معرفی: کاربری: ستاد پارک، اداری واحدهای فناور، سالن‌های جلسات و همایش، رستوران، باجه بانک تعداد طبقات: 2 زیربنا: 11.038 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان سجاد
عنوان: ساختمان سجاد
معرفی: کاربری: ستاد پارک، اداری واحدهای فناور تعداد طبقات: 4 زیربنا: 840 مترمربع
آدرس: بلوار سجاد - نبش امین شرقی 2 - پلاک 28
ساختمان دانش‌بنیان
عنوان: ساختمان دانش‌بنیان
معرفی: کاربری: اداری واحدهای فناور تعداد طبقات: 4 زیربنا: 5.376 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 1
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 1
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 677 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 2
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 2
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 1941 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 3
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 3
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 734 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 4
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 4
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 292 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 5
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 5
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 1705 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان پایلوت فناور 6
عنوان: ساختمان پایلوت فناور 6
معرفی: کاربری: اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات: 2 زیربنا: 2890 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان مجتمع آزمایشگاهی
عنوان: ساختمان مجتمع آزمایشگاهی
معرفی: کاربری: آزمایشگاه تعداد طبقات: 2 زیربنا: 1400 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
مسجد حضرت مهدی (عج)
عنوان: مسجد حضرت مهدی (عج)
معرفی: کاربری: مسجد تعداد طبقات: 2 زیربنا: 684 مترمربع
آدرس: کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده مشهد _ قوچان)
ساختمان مرکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی
عنوان: ساختمان مرکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی
معرفی: کاربری: اداری واحدهای فناور تعداد طبقات: 3 زیربنا: 1094 مترمربع
آدرس: بلوار سجاد - نبش امین شرقی 2 - پلاک 28
ساختمان توسعه فناوری تیراژ
عنوان: ساختمان توسعه فناوری تیراژ
معرفی: کاربری: اداری واحدهای فناور تعداد طبقات: 4 زیربنا: 1375 مترمربع
آدرس: مشهد - بلوار شهید کاوه - حدفاصل میدان شهید کاوه و میدان جمهوری اسلامی - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک - ساختمان تیراژ
ساختمان اصلی مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان اصلی مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 3500 مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 2 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 2 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 1000مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 3 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی حوزه گیاهان دارویی
عنوان: ساختمان شماره 3 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی حوزه گیاهان دارویی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 2000 مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
کارگاه مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: کارگاه مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 5220 مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 4 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 4 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 3600 مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان شماره 5 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
عنوان: ساختمان شماره 5 مرکز رشد فناوری و نوآوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 200 مترمربع
آدرس: مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - روبروی پلیس راه مشهد - نیشابور
ساختمان مرکزی مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان مرکزی مرکز رشد فناوری نیشابور
معرفی: کاربری : ستاد پارک، اداری واحدهای فناور تعداد طبقات : 2 زیربنا : 520 مترمربع
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
ساختمان مشترک با دانشگاه نیشابور  مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان مشترک با دانشگاه نیشابور مرکز رشد فناوری نیشابور
معرفی: کاربری : اداری واحدهای فناور تعداد طبقات : 1 زیربنا : 350 مترمربع
آدرس: ابتدای بلوار ولیعصر
سایت مرکزی مرکز رشد فناوری گناباد
عنوان: سایت مرکزی مرکز رشد فناوری گناباد
معرفی: کاربری: ستاد پارک تعداد طبقات: 1 زیربنا: 1860 مترمربع
آدرس: شهرستان گناباد - کیلومتر 3 جاده قوژد - بلوار فناوری - مرکز رشد گناباد
ساختمان مرکزی مرکز رشد سبزوار
عنوان: ساختمان مرکزی مرکز رشد سبزوار
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا:
آدرس: سبزوار - میدان صاحب الزمان - خیابان 24 متری انقلاب - خیابان نیستان - پلاک 5
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره یک مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره یک مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 500 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره دو مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری شماره دو مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 400 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
مرکز شکل‌گیری و شتاب‌دهی سحان  مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مرکز شکل‌گیری و شتاب‌دهی سحان مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 1200 مترمربع
آدرس: بلوار وحدت اسلامی- مقابل وحدت 35 – ساختمان سحان
مرکز نوآوری حامی مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مرکز نوآوری حامی مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 2000 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
مجتمع توسعه فناوری گیاهان دارویی (داروگیا) مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: مجتمع توسعه فناوری گیاهان دارویی (داروگیا) مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 4000 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان توسعه فناوری سلامت مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان توسعه فناوری سلامت مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 400 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه آزاد مرکز رشد تربت‌حیدریه
عنوان: ساختمان نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه آزاد مرکز رشد تربت‌حیدریه
معرفی: کاربری: تعداد طبقات: زیربنا: 400 مترمربع
آدرس: تربت حیدریه - پارک تفریحی پیش‌کوه - جنب مزار شهدای گمنام
ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: ساختمان نوآوری مرکز رشد فناوری نیشابور
معرفی: کاربری : اداری واحدهای فناور تعداد طبقات : 2 زیربنا : 540 مترمربع
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد
پایلوت فناور 1 مرکز رشد فناوری نیشابور
عنوان: پایلوت فناور 1 مرکز رشد فناوری نیشابور
معرفی: کاربری : اداری و کارگاهی واحدهای فناور تعداد طبقات : 1 زیربنا : 360 متر مربع
آدرس: نیشابور – انتهای بلوار پژوهش – روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد