پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

گالری

X عمومیرویداد ملینشست هم‌اندیشی با دبیر شورای فرهنگی عمومی کشورنشست ریاست پارک علم و فناوری خراسان با مجتمع فولاد مبارکه اصفهاننشست هم‌اندیشی شرکت‌های مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسانسلسله نشست های تخصصی حکمرانیبازدید وزیر کار لبنان از پارک علم و فناوری خراسان بازدید شش سرکنسول از پارک علم و فناوری خراسانبازدید رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از پارک علم و فناوری خراساننخستین رویداد فولاد ونچرزرویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنیبازدید رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری خراساننشست آشنایی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با ظرفیت‌های بازار فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضویبازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوینوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوریشاگردپروری، فناورپروری و نوآورپروریگزارش تصویری افتتاح مرکز رشد ترشیزنشست آشنایی با بازار کشور ازبکستانرهبریاولین نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراقنشست انتقال تجربه در حوزه تجاری‌سازی فناوریدورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاق دورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاققرآن، شعور طبیعت، فناوری و نوآوری دسته بندی قرآن، شعور طبیعت، فناوری و نوآوری دورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاق دورهمی مدیران کسب و کارهای فرهنگی و صنایع خلاق نشست انتقال تجربه در حوزه تجاری‌سازی فناوری اولین نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رهبری نشست آشنایی با بازار کشور ازبکستان گزارش تصویری افتتاح مرکز رشد ترشیز شاگردپروری، فناورپروری و نوآورپروری نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی نشست آشنایی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با ظرفیت‌های بازار فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری خراسان رویداد ملی فناوری اطلاعات در صنایع معدنی نخستین رویداد فولاد ونچرز بازدید رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از پارک علم و فناوری خراسان 12