پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

- 1402/02/31
حضور دکتر اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب
پادکست پادکستی ثبت نشده.

مصاحبه رئیس پارک علم و فناوری خراسان با رادیو خراسان همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران و مرحله دوم انتخابات مجلس شوراس اسلامی

1403/02/22 | 08:40

پادکست فناوا

1403/01/15 | 09:54

پادکست فناوا

1403/01/15 | 13:17