پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

- 1402/07/03
گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت کارن افزار نوید پارسیان
پادکست پادکستی ثبت نشده.

حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ

1402/07/10 | 08:26

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

1402/07/03 | 11:05

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

1402/07/03 | 11:07