پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ

- 1402/07/10
در هفته وحدت رقم خورد: ▪️حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ 📌همراه با گفتگوی تلفنی با مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در رابطه با جایزه بین‌المللی مصطفی
پادکست پادکستی ثبت نشده.

حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ

1402/07/10 | 08:26

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

1402/07/03 | 11:05

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

1402/07/03 | 11:07