پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پادکست

حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ 1402/07/10

حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ

در هفته وحدت رقم خورد: ▪️حضور مسعود جمشیدیان، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی و زنده شب‌چراغ 📌همراه با گفتگوی تلفنی با مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در رابطه با جایزه بین‌المللی مصطفی

مشاهده
برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/07/03

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت یسنا پارس

مشاهده
برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/07/03

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت اتوماسیون اداری حسیب

مشاهده
برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/07/03

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت کارن افزار نوید پارسیان

مشاهده
برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/07/03

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت خدمات نیروگاهی آهار

مشاهده
برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان 1402/07/03

برنامه رادیویی شرکت‌های دانش‌بنیان

گفتگوی رادیویی با شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان - مهمان این برنامه مدیرعامل شرکت بهپویان امین منتظر

مشاهده
گفتگوی زنده دکتر مسعود میرزائی شهرابی در برنامه فرصت خدمت 1402/06/08

گفتگوی زنده دکتر مسعود میرزائی شهرابی در برنامه فرصت خدمت

به مناسبت هفته دولت گفتگوی زنده دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه فرصت خدمت

مشاهده
انعقاد قرارداد بومی‌سازی تجهیزات خطوط بسته‌بندی 1402/04/13

انعقاد قرارداد بومی‌سازی تجهیزات خطوط بسته‌بندی

انتشار خبر انعقاد قرارداد بومی‌سازی تجهیزات خطوط بسته‌بندی توسط شرکت افرا ونداد ایرانیان در بخش‌های خبری رادیو ایران

مشاهده
گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب 1402/02/31

گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

گفتگوی مسعود میرزائی شهرابی ، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

مشاهده
حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب 1402/02/31

حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

حضور دکتر اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

مشاهده
1