پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

تردمیل پزشکی

دارای تاییدیه CE

آزما کاوان تدبیر شرق | act سهامی خاص - 1399/10/29 | 1658 14009735271 مهدی محتشم 57289673 info@act.co.ir https://www.act.co.ir/ گناباد-مرکز رشد فناوری گناباد مشاهده صفحه شرکت