پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

کپسول خوراکی گلوکوبر300 45عددی

هر کپسول حاوی 300 میلی گرم عصاره ریشه و ساقه زرشک ،استاندارد شده بر اساس حداقل 8 میلی گرم بربرین در هر کپسول

فضل دارو خیام خراسان | FAZLDAROU سهامی خاص - 1397/05/24 | 4871 14007784439 کامران شورگشتی 09358600313 05142637040 shourgashtik313@gmail.com www.fazldarou.com خراسان رضوی شهرستان نیشابور میدان حافظ بلوار بعثت بعثت 9 مشاهده صفحه شرکت