پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

خشک کن تمام اتومات زعفران

خشک کن تمام اتوماتیک زعفران با قابلیت کنترل دما و رطوبت در پروسه خشکاندن و ایجاد ارزش افزوده 3 تا 5 میلیون تومانی در هر کیلوگرم زعفران خشک

کاوش فناور فراکارتوس | Kavosh Fanavar Farakar Toos مسئولیت محدود - 1399/01/07 | 71785 14009060107 فرامرز کاربخش راوری 05138849161 farakartoos@gmail.com www.farakartoos.ir بلوار هاشمیه، هاشمیه 64، پلاک 9، طبقه 2 مشاهده صفحه شرکت