پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

تولید ادوات کشاورزی و ماشین آلات صنعتی به شیوه نوین ومکانیزه

تولید ادوات کشاورزی و ماشین آلات صنعتی با تلفیق ریختخ گری و آهنگری و با استفاده از علم مواد( متالوژی )

نوین صنعت ارسلان شرق | arsalan kala سهامی خاص - 1400/11/17 | 5560 14010764331 سعید متذکری 09151502737 پارک علم و فناوری خراسان- مرکز رشد نیشابور-ساختمان نواوری مشاهده صفحه شرکت