پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پمپ های پر سرعت فشار بالا

پمپ های پر سرعت فشار بالا

کاوش صنعت توس | KAVOSH SANAT TOOS سهامی خاص - 1382/08/21 | 20123 10380356343 علیرضا ناصری حسینی 05135421701 05135421706 info@kstc.ir www.kstc.ir مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان، سایت شرکت کاوش صنعت توس مشاهده صفحه شرکت