پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

سوزن بیوپسی مغز استخوان

سوزن بیوپسی مغز استخوان

دایا دانش گستر آرمان | Daya Danesh Gostar Arman مسئولیت محدود - 1396/02/28 | 61486 14006777499 رضا ملاعلی زاده کلوخی 05135147099 05135147067 info@bitamed.ir www.Bitamed.ir مشهد امیریه 3 شهید تلگردی 4 پلاک 5 درب پشت مشاهده صفحه شرکت