پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

اعلام پروژه ها و نیازهای صنایع و سازمان ها و پیگیری جهت انعقاد قراردادانعقاد قرارداد با صنایع و ارگان های دولتی با واسطه پارکمطالعات بازار (تحقیقات بازار) بر اساس ظرفیت موجود در بازاربرگزاری تورهای صنعتی و بازدید از شرکتها و همراهی با واحد فناور در جلسات مذاکرهبرگزاری نشست های تجاری و رویدادهای بهم رسانی عرضه و تقاضا

توسعه بازار و بازارسازی

ارائه تمامی خدمات مرتبط با توسعه بازار، بازاریابی و بازارسازی برای شرکت های فناور و دانش بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

ساناز حسینیان نژاد معاونت پشتیبانی فناوری، اداره توسعه بازار شماره تماس مستقیم: 05135003134 ساعت پاسخگویی: ساعت 10 تا 12 روزهای زوج چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133263640294494629769^توسعه_بازار_و_بازارسازی_نهایی.pdf

اعلام پروژه ها و نیازهای صنایع و سازمان ها و پیگیری جهت انعقاد قرارداد

تلاش و تسهیل پروژه‌یابی و بازاریابی محصولات و خدمات فناورانه شرکت‌های فناور عضو پارک در صنایع و سازمان ‌های مختلف تا مرحله عقد قرارداد با استفاده از ابزارها و مسیرهای مختلف رسمی و غیررسمی

-دریافت نیازهای صنایع/ سازمان‌های مختلف و شناسایی شرکت‌های توانمند مرتبط جهت معرفی

 -رصد سایتهای اعلام نیازهای پژوهشی سازمان ها نظیر ساتع و .....

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

انعقاد قرارداد با صنایع و ارگان های دولتی با واسطه پارک

پارک علم و فناوری بنا به مصوبه قانونی می تواند نسبت به عقد قرارداد از سمت شرکت فناور با صنعت/سازمان مربوطه اقدام نماید. این کار علاوه بر افزایش اعتبار شرکت فناور در سایر موارد نظیر دریافت مبلغ هر فاز پروژه و .... تاثیر بسزایی دارد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

مطالعات بازار (تحقیقات بازار) بر اساس ظرفیت موجود در بازار

شرکت هایی که تمایل دارند برای درک و شناخت کافی از بازار هدف خود، قبل از  ورود، آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه و اساس مطالعات  بازار اتخاذ کنند انجام تحقیقات بازار برای پیداکردن فرصت‌های کاری جدید را در اولویت خود قرار می دهند. تحقیقات بازار برای فراهم کردن ایده های جدید، مقایسه ها و کنترل اطلاعات برای بازاریاب ها مورد استفاده  قرار می گیرد. پارک علم و فناوری با بکارگیری کارگزاران حرفه ای در این  مورد کمک شایان توجهی به شرکتهای فناور می کند.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از شرکتها و همراهی با واحد فناور در جلسات مذاکره

پارک علم و فناوری به منظور معرفی توانایی واحدهای فناور اقدام به دعوت از صنایع و سازمان ها جهت بازدید از پارک و شرکتهای مستقر در قالب تور صنعتی می نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

برگزاری نشست های تجاری و رویدادهای بهم رسانی عرضه و تقاضا

در فضای کارآفرینی امروزه رویدادهایی به منظور ایجاد فضای رقابتی بهتر و پیشرفت سریع‌تر در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی طرح ریزی شده‌اند. از این قبیل رویدادها پیچ و ریورس پیچ است. در رویداد رویورس پیچ سازمان‌ها و صنایع و شرکت‌ها نیازهای خود را برای تیم‌های استارتاپی ارایه می‌کنند و تیم‌ها محصولات و خدمات نوآور خود را به بهترین شکل ممکن متناسب با نیازهای آن مجموعه خلق می‌کنند. پارک علم و فناوری این گونه رویدادها را شناسایی و پس از استحصال نیازها انها را به شرکتها فناور اعلام می نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

اعلام پروژه ها و نیازهای صنایع و سازمان ها و پیگیری جهت انعقاد قرارداد

تلاش و تسهیل پروژه‌یابی و بازاریابی محصولات و خدمات فناورانه شرکت‌های فناور عضو پارک در صنایع و سازمان ‌های مختلف تا مرحله عقد قرارداد با استفاده از ابزارها و مسیرهای مختلف رسمی و غیررسمی

-دریافت نیازهای صنایع/ سازمان‌های مختلف و شناسایی شرکت‌های توانمند مرتبط جهت معرفی

 -رصد سایتهای اعلام نیازهای پژوهشی سازمان ها نظیر ساتع و .....

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

انعقاد قرارداد با صنایع و ارگان های دولتی با واسطه پارک

پارک علم و فناوری بنا به مصوبه قانونی می تواند نسبت به عقد قرارداد از سمت شرکت فناور با صنعت/سازمان مربوطه اقدام نماید. این کار علاوه بر افزایش اعتبار شرکت فناور در سایر موارد نظیر دریافت مبلغ هر فاز پروژه و .... تاثیر بسزایی دارد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

مطالعات بازار (تحقیقات بازار) بر اساس ظرفیت موجود در بازار

شرکت هایی که تمایل دارند برای درک و شناخت کافی از بازار هدف خود، قبل از  ورود، آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه و اساس مطالعات  بازار اتخاذ کنند انجام تحقیقات بازار برای پیداکردن فرصت‌های کاری جدید را در اولویت خود قرار می دهند. تحقیقات بازار برای فراهم کردن ایده های جدید، مقایسه ها و کنترل اطلاعات برای بازاریاب ها مورد استفاده  قرار می گیرد. پارک علم و فناوری با بکارگیری کارگزاران حرفه ای در این  مورد کمک شایان توجهی به شرکتهای فناور می کند.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

برگزاری تورهای صنعتی و بازدید از شرکتها و همراهی با واحد فناور در جلسات مذاکره

پارک علم و فناوری به منظور معرفی توانایی واحدهای فناور اقدام به دعوت از صنایع و سازمان ها جهت بازدید از پارک و شرکتهای مستقر در قالب تور صنعتی می نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

برگزاری نشست های تجاری و رویدادهای بهم رسانی عرضه و تقاضا

در فضای کارآفرینی امروزه رویدادهایی به منظور ایجاد فضای رقابتی بهتر و پیشرفت سریع‌تر در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی طرح ریزی شده‌اند. از این قبیل رویدادها پیچ و ریورس پیچ است. در رویداد رویورس پیچ سازمان‌ها و صنایع و شرکت‌ها نیازهای خود را برای تیم‌های استارتاپی ارایه می‌کنند و تیم‌ها محصولات و خدمات نوآور خود را به بهترین شکل ممکن متناسب با نیازهای آن مجموعه خلق می‌کنند. پارک علم و فناوری این گونه رویدادها را شناسایی و پس از استحصال نیازها انها را به شرکتها فناور اعلام می نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت Farhikhtegan Sanat
موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت Farhikhtegan Sanat
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
کالا فناور گستر کالاک succesful trade of products and sevices
کالا فناور گستر کالاک succesful trade of products and sevices
شرکت مطالعات توسعه بازار حرفه روز ایرانیان (متبحر)
شرکت مطالعات توسعه بازار حرفه روز ایرانیان (متبحر)
لیست کارگزاران