پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارکارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌هادرخواست تامین سرمایه و مشارکتخدمات کلینیک تامین مالی

تأمین مالی و اعتباری

ارائه تمامی خدمات مرتبط با تسهیلات، تضامین، سرمایه‌گذاری و مشارکت مالی در طرح‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

سید ایمان شریعتی معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003377 ساعت پاسخگویی: چهارشنبه ساعت 12 تا 14 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133256851373218118769^تأمین_مالی_و_اعتباری_نهایی.pdf

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارک

ارائه تسهیلات از محل منابع حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که براساس آیین نامه ابلاغی این وزارت در اختیار شرکت‌های فناور عضو پارک قرار می‌گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌ها

ظرفیت‌ اعتباری تسهیلات و خدمات تضامین بانک‌ها، صندوق‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات حمایتی سراسر کشور به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متقاضی معرفی می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان استان

لینک ارائه خدمت

درخواست تامین سرمایه و مشارکت

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی و خیرین و بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی و فرابورس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان 

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

خدمات کلینیک تامین مالی

این خدمت با هدف عارضه‌یابی ساختار تأمین مالی کسب وکار شرکت‌های فناور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی تأمین مالی با بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی تأمین مالی ارائه می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت


ردیفمنابع تامین مالی فناوریکارگزار / رابطزمینه فعالیتنوع خدمتکانال ارتباطیفرآیند اجرایی
1صندوق پژوهش فناوری استان_تجاری سازی فناوریتسهیلات / ضمانت نامه / سرمایه گذاریhttp://krrtf.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
2صندوق نواوری شکوفاییشرکت کارگزار بشری پژوهتجاری سازی فناوریتسهیلات / ضمانت نامه / سرمایه گذاریhttps://www.inif.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
3شرکت مادر تخصصی صنایع پیشرفته صمتدفتر نمایندگی در اداره کل صمت استاناعطای تسهیلات مالی به صنایع پیشرفته /  ضمانت نامه برای شرکت مناقصه /مزایده/حسن انجام کار/تعهدات و پیش پرداختتسهیلات  نرخ 5 تا 15 درصد تا سقف 50 میلیارد ریال / ضمانت نامهhttps://www.airdfh.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
4صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچکشرکت شهرک های صنعتی استان کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری به این صنایع استتضمین تا سقف 50 میلیارد ریال و تا 50% تخفیف کارمزد نسبت به بانک ها (برای ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری)/ بسته ویژه حمایت از شرکت های فناور ودانش بنیانhttp://sif.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
5شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکهشرکت ثروت آفرین شمسغیر از صنایع غذایی و سلامت و پزشکیسرمایه گذاری خطرپذیر شرکتیhttps://mstid.com/از طریق کارگزار پارک فناوری استان
6 تسهیلات بند ب تبصره 18مدیریت توسعه کسب وکارکارآفرینی و اشتغال پایدارتسهیلات تا سقف 30 میلیارد ریالhttps://ghazal.inif.ir/درخواست از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری شکوفایی
7تسهیلات بند الف - تبصره 18-1401مدیریت توسعه کسب وکارکارآفرینی و اشتغال پایدارتسهیلاتhttps://khedmat.isti.ir/ثبت درخواست در سامانه خدمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
8پلتفرم حلال فاندشرکت حسابیاری امین مللپروژه های تولیدی صادراتیاعطای تسهیلات تا سقف100 میلیاردریال3تا24 ماه / ارائه تضامین مالیhttps://halalfund.ir/سامانه شرکت

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارک

ارائه تسهیلات از محل منابع حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که براساس آیین نامه ابلاغی این وزارت در اختیار شرکت‌های فناور عضو پارک قرار می‌گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌ها

ظرفیت‌ اعتباری تسهیلات و خدمات تضامین بانک‌ها، صندوق‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات حمایتی سراسر کشور به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متقاضی معرفی می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان استان

لینک ارائه خدمت

درخواست تامین سرمایه و مشارکت

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی و خیرین و بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی و فرابورس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان 

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

خدمات کلینیک تامین مالی

این خدمت با هدف عارضه‌یابی ساختار تأمین مالی کسب وکار شرکت‌های فناور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی تأمین مالی با بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی تأمین مالی ارائه می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت


ردیفمنابع تامین مالی فناوریکارگزار / رابطزمینه فعالیتنوع خدمتکانال ارتباطیفرآیند اجرایی
1صندوق پژوهش فناوری استان_تجاری سازی فناوریتسهیلات / ضمانت نامه / سرمایه گذاریhttp://krrtf.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
2صندوق نواوری شکوفاییشرکت کارگزار بشری پژوهتجاری سازی فناوریتسهیلات / ضمانت نامه / سرمایه گذاریhttps://www.inif.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
3شرکت مادر تخصصی صنایع پیشرفته صمتدفتر نمایندگی در اداره کل صمت استاناعطای تسهیلات مالی به صنایع پیشرفته /  ضمانت نامه برای شرکت مناقصه /مزایده/حسن انجام کار/تعهدات و پیش پرداختتسهیلات  نرخ 5 تا 15 درصد تا سقف 50 میلیارد ریال / ضمانت نامهhttps://www.airdfh.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
4صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچکشرکت شهرک های صنعتی استان کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری به این صنایع استتضمین تا سقف 50 میلیارد ریال و تا 50% تخفیف کارمزد نسبت به بانک ها (برای ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری)/ بسته ویژه حمایت از شرکت های فناور ودانش بنیانhttp://sif.ir/درخواست از طریق سامانه صندوق
5شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکهشرکت ثروت آفرین شمسغیر از صنایع غذایی و سلامت و پزشکیسرمایه گذاری خطرپذیر شرکتیhttps://mstid.com/از طریق کارگزار پارک فناوری استان
6 تسهیلات بند ب تبصره 18مدیریت توسعه کسب وکارکارآفرینی و اشتغال پایدارتسهیلات تا سقف 30 میلیارد ریالhttps://ghazal.inif.ir/درخواست از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری شکوفایی
7تسهیلات بند الف - تبصره 18-1401مدیریت توسعه کسب وکارکارآفرینی و اشتغال پایدارتسهیلاتhttps://khedmat.isti.ir/ثبت درخواست در سامانه خدمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
8پلتفرم حلال فاندشرکت حسابیاری امین مللپروژه های تولیدی صادراتیاعطای تسهیلات تا سقف100 میلیاردریال3تا24 ماه / ارائه تضامین مالیhttps://halalfund.ir/سامانه شرکت
کارگزاران تخصصی توس راهبرد بنیامین TOOS RAHBORD CO
توس راهبرد بنیامین TOOS RAHBORD CO
ثروت آفرین شمس Servat Afarin Shams
ثروت آفرین شمس Servat Afarin Shams
ایوان فناوری و نوآوری افرا
ایوان فناوری و نوآوری افرا
موسسه نوید توسعه فناوری نوآوری شریف
موسسه نوید توسعه فناوری نوآوری شریف
لیست کارگزاران