پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارکارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌هادرخواست تامین سرمایه و مشارکتخدمات کلینیک تامین مالی

تأمین مالی و اعتباری

ارائه تمامی خدمات مرتبط با تسهیلات، تضامین، سرمایه‌گذاری و مشارکت مالی در طرح‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

سید ایمان شریعتی معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003377 ساعت پاسخگویی: چهارشنبه ساعت 12 تا 14 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133256851373218118769^تأمین_مالی_و_اعتباری_نهایی.pdf

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارک

ارائه تسهیلات از محل منابع حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که براساس آیین نامه ابلاغی این وزارت در اختیار شرکت‌های فناور عضو پارک قرار می‌گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌ها

ظرفیت‌ اعتباری تسهیلات و خدمات تضامین بانک‌ها، صندوق‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات حمایتی سراسر کشور به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متقاضی معرفی می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان استان

لینک ارائه خدمت

درخواست تامین سرمایه و مشارکت

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی و خیرین و بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی و فرابورس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان 

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

خدمات کلینیک تامین مالی

این خدمت با هدف عارضه‌یابی ساختار تأمین مالی کسب وکار شرکت‌های فناور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی تأمین مالی با بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی تأمین مالی ارائه می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارک

ارائه تسهیلات از محل منابع حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که براساس آیین نامه ابلاغی این وزارت در اختیار شرکت‌های فناور عضو پارک قرار می‌گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌ها

ظرفیت‌ اعتباری تسهیلات و خدمات تضامین بانک‌ها، صندوق‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات حمایتی سراسر کشور به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متقاضی معرفی می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان استان

لینک ارائه خدمت

درخواست تامین سرمایه و مشارکت

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی و خیرین و بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی و فرابورس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان 

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

خدمات کلینیک تامین مالی

این خدمت با هدف عارضه‌یابی ساختار تأمین مالی کسب وکار شرکت‌های فناور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی تأمین مالی با بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی تأمین مالی ارائه می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی توس راهبرد بنیامین TOOS RAHBORD CO
توس راهبرد بنیامین TOOS RAHBORD CO
ثروت آفرین شمس Servat Afarin Shams
ثروت آفرین شمس Servat Afarin Shams
ایوان فناوری و نوآوری افرا
ایوان فناوری و نوآوری افرا
موسسه نوید توسعه فناوری نوآوری شریف
موسسه نوید توسعه فناوری نوآوری شریف
لیست کارگزاران