عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارکارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌هادرخواست تامین سرمایه و مشارکتخدمات کلینیک تامین مالی چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد

تأمین مالی و اعتباری

ارائه تمامی خدمات مرتبط با تسهیلات، تضامین، سرمایه‌گذاری و مشارکت مالی در طرح‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

سید ایمان شریعتی معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003377 ساعت پاسخگویی: دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 13 Download.aspx?File=133256851373218118769^تأمین_مالی_و_اعتباری_نهایی.pdf

ارائه تسهیلات از محل اعتبارات حمایتی پارک

ارائه تسهیلات از محل منابع حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که براساس آیین نامه ابلاغی این وزارت در اختیار شرکت‌های فناور عضو پارک قرار می‌گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تسهیلات و تضامین از محل منابع بانک‌ها و صندوق‌ها

ظرفیت‌ اعتباری تسهیلات و خدمات تضامین بانک‌ها، صندوق‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات حمایتی سراسر کشور به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان متقاضی معرفی می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان استان

لینک ارائه خدمت

درخواست تامین سرمایه و مشارکت

استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی و خیرین و بهره‌گیری از مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی و فرابورس برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان 

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

خدمات کلینیک تامین مالی

این خدمت با هدف عارضه‌یابی ساختار تأمین مالی کسب وکار شرکت‌های فناور و پیشنهاد راهکارهای اجرایی تأمین مالی با بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاران تخصصی تأمین مالی ارائه می‌گردد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی توس راهبرد بنیامین سبزگستران رایکا صنعت ثروت آفرین شمس موسسه نوید توسعه فناوری نوآوری شریف شرکت صنایع فرهنگی اسلیما لیست کارگزاران