پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

انجام تحقیقات بازار بین المللی برای شرکت های فناور در کشور هدفبازاریابی و عقد قرارداد فروش صادراتی محصولات شرکتهای فناور در کشورهای هدفخدمات حضور در نمایشگاه های بین المللیاعزام و پذیرش هیئت های تجاری فیمابین ایران و کشورهای هدفترخیص و انجام امور گمرکی مرتبط با صادرات یا واردات محصولات شرکتهای فناور

بازار بین الملل و صادرات

یکی از اصول لازم برای ورود به بازار بین الملل، تبلیغ مناسب و هدفمند در کشور هدف می باشد. طراحی وبسایت ،کاتالوگ، تعامل با صنایع و مشتریان هدف در کشور مقصد و .... از جمله فعالیتهایی است که برای فروش صادراتی محصول و خدمت ضروری به نظر می رسد. همچنین می توان طی عقد قرارداد بازاریابی یا فروش با یک شرکت توانمند، نسبت به صادرات محصولات خود اقدام نمود. یکی از خدمات پارک معرفی کارگزاران توانمند در این حوزه می باشد.

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

حامد شجاع معاونت پشتیبانی فناوری، اداره توسعه بازار شماره تماس مستقیم: 05135003478 ساعت پاسخگویی: شنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 12 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133263639905006507769^بازار_بین_الملل_و_صادرات_نهایی.pdf

انجام تحقیقات بازار بین المللی برای شرکت های فناور در کشور هدف

شرکت هایی که تمایل به تجارت جهانی (بین المللی) دارند برای درک و شناخت کافی از بازار هدف خود، قبل از ورود، آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه و اساس مطالعات بازار اتخاذ می کنند. تحقیقات بازاربین المللی برای پیداکردن فرصت های کاری جدید در سایر نقاط جهان می باشد. تحقیقات بازاربین المللی برای فراهم کردن ایده های جدید، مقایسه ها و کنترل اطلاعات برای بازاریاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

بازاریابی و عقد قرارداد فروش صادراتی محصولات شرکتهای فناور در کشورهای هدف

زمانی که از اصول بازاریابی برای کشف بازارهای جدید در خارج از مرزهای هر کشوری استفاده می کنید، از بازاریابی بین المللی استفاده می کنید.این امر می تواند از طریق شناسایی مشتری های کشور هدف، انجام تبلیغات و... انجام گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

خدمات حضور در نمایشگاه های بین المللی

اخذ پاویون و حمایت از شرکتهای فناور جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی یکی دیگر از خدماتی است که به افزایش فروش شرکتها کمک می کند. در این زمینه پارک خراسان میتواند حمایتهای گروهی خوبی را از شرکتهای متقاضی انجام دهد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری فیمابین ایران و کشورهای هدف

یکی از ابزارهای پارک علم و فناوری برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری است. بازدید شرکتهای خارجی از شرکتهای پارک و اشنایی با محصولات این شرکتها کمک زیادی به فروش صادراتی انها می نماید. این امر با وجود کارگزاران تخصصی پارک علم و فناوری برای هر کشور قابل اجرا می باشد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ترخیص و انجام امور گمرکی مرتبط با صادرات یا واردات محصولات شرکتهای فناور

ترخیص کالا از گمرک مهم ترین فرآیند در زمینه واردات کالا به شمار آمده و همچنین این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها قوانین و سلسله مراتب گوناگونی را شامل می شود. شناخت تمام قوانین و مقررات جا به جایی کالاهای وارداتی می تواند برای هر تاجر و بازرگانی امری مهم و پرفایده باشد. پارک علم و فناوری با معرفی کارگزاران با تجربه در این زمینه می تواند به سهولت انجام این کار به شرکتهای فناور کمک شایان توجهی نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

انجام تحقیقات بازار بین المللی برای شرکت های فناور در کشور هدف

شرکت هایی که تمایل به تجارت جهانی (بین المللی) دارند برای درک و شناخت کافی از بازار هدف خود، قبل از ورود، آن را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات خود را بر پایه و اساس مطالعات بازار اتخاذ می کنند. تحقیقات بازاربین المللی برای پیداکردن فرصت های کاری جدید در سایر نقاط جهان می باشد. تحقیقات بازاربین المللی برای فراهم کردن ایده های جدید، مقایسه ها و کنترل اطلاعات برای بازاریاب ها مورد استفاده قرار می گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

بازاریابی و عقد قرارداد فروش صادراتی محصولات شرکتهای فناور در کشورهای هدف

زمانی که از اصول بازاریابی برای کشف بازارهای جدید در خارج از مرزهای هر کشوری استفاده می کنید، از بازاریابی بین المللی استفاده می کنید.این امر می تواند از طریق شناسایی مشتری های کشور هدف، انجام تبلیغات و... انجام گیرد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

خدمات حضور در نمایشگاه های بین المللی

اخذ پاویون و حمایت از شرکتهای فناور جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی یکی دیگر از خدماتی است که به افزایش فروش شرکتها کمک می کند. در این زمینه پارک خراسان میتواند حمایتهای گروهی خوبی را از شرکتهای متقاضی انجام دهد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

اعزام و پذیرش هیئت های تجاری فیمابین ایران و کشورهای هدف

یکی از ابزارهای پارک علم و فناوری برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان در بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری است. بازدید شرکتهای خارجی از شرکتهای پارک و اشنایی با محصولات این شرکتها کمک زیادی به فروش صادراتی انها می نماید. این امر با وجود کارگزاران تخصصی پارک علم و فناوری برای هر کشور قابل اجرا می باشد.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

ترخیص و انجام امور گمرکی مرتبط با صادرات یا واردات محصولات شرکتهای فناور

ترخیص کالا از گمرک مهم ترین فرآیند در زمینه واردات کالا به شمار آمده و همچنین این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها قوانین و سلسله مراتب گوناگونی را شامل می شود. شناخت تمام قوانین و مقررات جا به جایی کالاهای وارداتی می تواند برای هر تاجر و بازرگانی امری مهم و پرفایده باشد. پارک علم و فناوری با معرفی کارگزاران با تجربه در این زمینه می تواند به سهولت انجام این کار به شرکتهای فناور کمک شایان توجهی نماید.

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای عضو پارک

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی فن آوری اطلاعات مهاب
فن آوری اطلاعات مهاب
فرابحر گستر فرسام
فرابحر گستر فرسام
موسسه فناوری اطلاعات خرد ( مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی)
موسسه فناوری اطلاعات خرد ( مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی)
لیست کارگزاران