پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

تعرفه فضاهای اجاره‌ایفرآیند انعقاد قرارداد استقرارفضاهای استقرارپذیرتعرفه اجاره سالن‌های جلسات

استقرار در پارک

عوامل متعدد و متنوعی در موفقیت کسب‌وکارها مؤثر هستند. از جمله این عوامل می‌توان به فضای استقرار برای کسب‌وکارها، فارغ از مقیاس (کوچک، متوسط یا بزرگ بودن) آن‌ها اشاره کرد که به اقتضای اندازه و نوع نیاز، فضای تخصیصی یا در اختیار متفاوت خواهد بود.

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

زهرا قلمبر شماره تماس مستقیم: 05135003422 ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 11

تعرفه فضاهای اجاره‌ای

تعرفه فضاهای اجاره و اسکان مشتمل بر موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- هزینه فضاهای اجاره:

تعرفه هزینه‌های استقرار براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و پس از طرح در کمیته استقرار و تعیین تعرفه نهایی، جهت انعقاد قراردادهای استقرار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

2- هزینه عمومی (حق شارژ یا سهم مشارکت):

قیمت تمام‌شده این هزینه‌ها که شامل حامل‌های انرژی (در صورت عدم نصب کنتور)، پشتیبانی تأسیسات عمومی، فضای سبز، نظافت، روشنایی معابر و ... هستند، همزمان با تعیین هزینه فضاهای اجاره محاسبه می‌شود.

فرآیند انعقاد قرارداد استقرار

فضاهای استقرارپذیرفضاهای استقرارپذیر به فضاهایی اطلاق می‌شود که به اقتضای نیاز و نوع کسب‌وکار متقاضی پذیرش، و متناسب با وضعیت وی، به تشخیص مبدأ پذیرش مربوطه و با اعلام موافقت آن، به وی تخصیص داده می‌شود.

 انواع فضاهای استقرارپذیر

  • فضاهای اداری

فضای اداری- اتاق: فضای اداری محصور به فضای مستأجر که سایر فضاها به آن مشرف نیستند.

فضای اداری- پارتیشن: فضای اداری دارای دیوار پارتیشنی با ارتفاع دو متر که سایر فضاها از همین جنس به آن مشرف هستند.

سوئیت: فضای اداری که به چند اتاق مستقل و آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجهز می‌باشد.

  • فضاهای پایلوتی

فضاهای پایلوتی- اداری

فضاهای کارگاهی و سوله‌ای

  • فضاهای آزمایشگاهی

این فضاها در مجتمع آزمایشگاهی می‌باشند که به اقتضای میزان تجهیز، به انواع زیر تفکیک می‌شوند:

فضای آزمایشگاهی- درجه یک: فضایی که توسط پارک به ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی مجهز شده باشد.

فضای آزمایشگاهی- درجه دو: فضایی که قسمتی از آن توسط پارک به ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی مجهز شده باشد و تجهیز بخش باقیمانده توسط شرکت انجام شود.

  • فضاهای اشتراکی

یک فضا به‌صورت اشتراکی

فضای کار اشتراکی


تعرفه اجاره سالن‌های جلسات


جهت رزرو سالن جلسات از طریق سامانه فرایندها به آدرس portal.kstp.ir مراجعه نموده و پس از انتخاب تابلو اعلانات، از طریق گزینه‌ی رزرو سالن جلسات، اقدام به رزرو سالن مورد نظر نمایید. 

تعرفه فضاهای اجاره‌ای

تعرفه فضاهای اجاره و اسکان مشتمل بر موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- هزینه فضاهای اجاره:

تعرفه هزینه‌های استقرار براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و پس از طرح در کمیته استقرار و تعیین تعرفه نهایی، جهت انعقاد قراردادهای استقرار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

2- هزینه عمومی (حق شارژ یا سهم مشارکت):

قیمت تمام‌شده این هزینه‌ها که شامل حامل‌های انرژی (در صورت عدم نصب کنتور)، پشتیبانی تأسیسات عمومی، فضای سبز، نظافت، روشنایی معابر و ... هستند، همزمان با تعیین هزینه فضاهای اجاره محاسبه می‌شود.

فضاهای استقرارپذیرفضاهای استقرارپذیر به فضاهایی اطلاق می‌شود که به اقتضای نیاز و نوع کسب‌وکار متقاضی پذیرش، و متناسب با وضعیت وی، به تشخیص مبدأ پذیرش مربوطه و با اعلام موافقت آن، به وی تخصیص داده می‌شود.

 انواع فضاهای استقرارپذیر

  • فضاهای اداری

فضای اداری- اتاق: فضای اداری محصور به فضای مستأجر که سایر فضاها به آن مشرف نیستند.

فضای اداری- پارتیشن: فضای اداری دارای دیوار پارتیشنی با ارتفاع دو متر که سایر فضاها از همین جنس به آن مشرف هستند.

سوئیت: فضای اداری که به چند اتاق مستقل و آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجهز می‌باشد.

  • فضاهای پایلوتی

فضاهای پایلوتی- اداری

فضاهای کارگاهی و سوله‌ای

  • فضاهای آزمایشگاهی

این فضاها در مجتمع آزمایشگاهی می‌باشند که به اقتضای میزان تجهیز، به انواع زیر تفکیک می‌شوند:

فضای آزمایشگاهی- درجه یک: فضایی که توسط پارک به ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی مجهز شده باشد.

فضای آزمایشگاهی- درجه دو: فضایی که قسمتی از آن توسط پارک به ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی مجهز شده باشد و تجهیز بخش باقیمانده توسط شرکت انجام شود.

  • فضاهای اشتراکی

یک فضا به‌صورت اشتراکی

فضای کار اشتراکی


تعرفه اجاره سالن‌های جلسات


جهت رزرو سالن جلسات از طریق سامانه فرایندها به آدرس portal.kstp.ir مراجعه نموده و پس از انتخاب تابلو اعلانات، از طریق گزینه‌ی رزرو سالن جلسات، اقدام به رزرو سالن مورد نظر نمایید. 

کارگزاران تخصصی لیست کارگزاران