عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

تعرفه زمین و فضاهای اجاره‌ایچک‌لیست فرایند انعقاد قرارداد استقرارفضاهای استقرارپذیر و تخصیص آن‌‌هاتعرفه اجاره سالن‌های جلسات

استقرار در پارک

عوامل متعدد و متنوعی در موفقیت کسب‌وکارها مؤثر هستند. از جمله این عوامل می‌توان به فضای استقرار برای کسب‌وکارها، فارغ از مقیاس (کوچک، متوسط یا بزرگ بودن) آن‌ها اشاره کرد که به اقتضای اندازه و نوع نیاز، فضای تخصیصی یا در اختیار متفاوت خواهد بود.

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

خانم سیده فائزه رحمانی مسئول امور اداری شماره تماس مستقیم: 05135003422 ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:30

تعرفه زمین و فضاهای اجاره‌ای

.

چک‌لیست فرایند انعقاد قرارداد استقرار

.

فضاهای استقرارپذیر و تخصیص آن‌‌ها

.

تعرفه اجاره سالن‌های جلسات

 

مبالغ به ریال€

عنوان سالن

مدت زمان

(ساعت)

دوره رشد شرکت

آزاد

رشد مقدماتی

رشد

رشد یافته

سالن همایش

3

---

40،000،000

60،000،000

80،000،000

سالن جلسات طبقه همکف ساختمان مرکزی 

2

5،000،000

5،000،000

7،500،000

10،000،000

سالن جلسات طبقه اول ساختمان مرکزی

2

1،000،000

4،000،000

6،000،000

8،000،000

سالن جلسات ساختمان سجاد

2

2،000،000

5،000،000

7،500،000

10،000،000

سالن جلسات ساختمان دانش بنیان

2

2،000،000

5،000،000

7،500،000

10،000،000

کارگزاران تخصصی شرکت صنایع فرهنگی اسلیما لیست کارگزاران