عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع و علامت تجاریتسهیل فرآیند اخذ مجوز دانش بنیانتسهیل فرآیند اخذ مجوزها و استانداردهاخدمات اداری، حسابداری، مالی و مالیاتی و بیمهعارضه یابی کسب و کار و تامین نیروی انسانیخدمات مدیریت فناوری و نوآوریخدمات حقوقی چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد

مدیریت و توسعه فناوری

ارائه تمامی خدمات مرتبط با تسهیلگری توسعه کسب و کار، ثبت مالکیت فکری و نشان تجاری، عارضه یابی کسب و کار و سایر خدمات ادارای، مالی، مالیاتی و بیمه به شرکت های فناور و دانش بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

نیکا خواجه پور معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135002288 ساعت پاسخگویی: 13 تا 14 - شنبه تا چهارشنبه Download.aspx?File=133263639653802912769^مدیریت_و_توسعه_فناوری_نهایی.pdf

خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع و علامت تجاری

ارائه خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراعات از طریق کارگزاران تخصصی

گیرنده خدمت: شرکت ­های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی، اساتید دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان

مشاوره قابلیت شرکت و محصول  و کفایت مستندات آن برای دانش بنیان طبق ضوابط معاونت علمی و پیگیر فرآیندهای دانش بنیانی (آماده سازی مستندات ، ثبت در سامانه و رفع نقص، تمدید و ارتقا)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و استانداردها

مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و تخصصی و مشاوره به شرکت در راستای شناسایی و تمدید  مجوزها و استانداردها وتاییدیه های مورد نیاز داخلی و بین المللی و سایر مجوزها ی مورد نیاز کسب و کار  (گواهی انطباق و دانش نماد، پروانه بهره برداری ، کارت بازرگانی و مجوز فنی و مهندسی و مجوز تحقیق و توسعه و..)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات اداری، حسابداری، مالی و مالیاتی و بیمه

خدمات مشاوره مالیاتی و تدوین اظهارنامه (مالیاتی ، ارزش افزوده و مفاضا حساب مالیاتی  ..) ، انجام فعالیت های اداری :ثبت شرکت ، تغییرات قانونی و ...، انجام خدمات حسابرسی و حسابداری و انواع بیمه ها

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

عارضه یابی کسب و کار و تامین نیروی انسانی

مشاوره و  تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی، مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار، مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی،کمک به تامین ،جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات مدیریت فناوری و نوآوری

تدوین استراتژی های فناوری و roadmap، طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری  و نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و نوآوری باز، تعیین TRL (سطح بلوغ فناوری) و MRL (سطح آمادگی بازار)، ارزشگذاری فناوری

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات حقوقی

انواع خدمات حقوقی کسب و کار ، تجارت داخلی و بین الملل ، مشاوره اسناد تجاری و اسناد رسمی (چک، سفته، ضمانتنامه، وکالتنامه ...)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی شرکت داده گستران پژواک آریا سامانه ساز صنایع خراسان موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق ارغوان طوس مشرق زمین مرکز نوآوری و کارآفرینی تک لیست کارگزاران