پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع و علامت تجاریتسهیل فرآیند اخذ مجوز دانش بنیانتسهیل فرآیند اخذ مجوزها و استانداردهاخدمات اداری، حسابداری، مالی و مالیاتی و بیمهعارضه یابی کسب و کار و تامین نیروی انسانیخدمات مدیریت فناوری و نوآوریخدمات حقوقی

مدیریت و توسعه فناوری

ارائه تمامی خدمات مرتبط با تسهیلگری توسعه کسب و کار، ثبت مالکیت فکری و نشان تجاری، عارضه یابی کسب و کار و سایر خدمات ادارای، مالی، مالیاتی و بیمه به شرکت های فناور و دانش بنیان

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

نیکا خواجه پور معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003288 ساعت پاسخگویی: شنبه ساعت 13 تا 14 و سه شنبه ساعت 13 تا 14 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133263639653802912769^مدیریت_و_توسعه_فناوری_نهایی.pdf

خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع و علامت تجاری

ارائه خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراعات از طریق کارگزاران تخصصی

گیرنده خدمت: شرکت ­های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی، اساتید دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان

مشاوره قابلیت شرکت و محصول  و کفایت مستندات آن برای دانش بنیان طبق ضوابط معاونت علمی و پیگیر فرآیندهای دانش بنیانی (آماده سازی مستندات ، ثبت در سامانه و رفع نقص، تمدید و ارتقا)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و استانداردها

مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و تخصصی و مشاوره به شرکت در راستای شناسایی و تمدید  مجوزها و استانداردها وتاییدیه های مورد نیاز داخلی و بین المللی و سایر مجوزها ی مورد نیاز کسب و کار  (گواهی انطباق و دانش نماد، پروانه بهره برداری ، کارت بازرگانی و مجوز فنی و مهندسی و مجوز تحقیق و توسعه و..)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات اداری، حسابداری، مالی و مالیاتی و بیمه

خدمات مشاوره مالیاتی و تدوین اظهارنامه (مالیاتی ، ارزش افزوده و مفاضا حساب مالیاتی  ..) ، انجام فعالیت های اداری :ثبت شرکت ، تغییرات قانونی و ...، انجام خدمات حسابرسی و حسابداری و انواع بیمه ها

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

عارضه یابی کسب و کار و تامین نیروی انسانی

مشاوره و  تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی، مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار، مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی،کمک به تامین ،جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات مدیریت فناوری و نوآوری

تدوین استراتژی های فناوری و roadmap، طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری  و نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و نوآوری باز، تعیین TRL (سطح بلوغ فناوری) و MRL (سطح آمادگی بازار)، ارزشگذاری فناوری

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات حقوقی

انواع خدمات حقوقی کسب و کار ، تجارت داخلی و بین الملل ، مشاوره اسناد تجاری و اسناد رسمی (چک، سفته، ضمانتنامه، وکالتنامه ...)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع و علامت تجاری

ارائه خدمات مالکیت فکری و ثبت اختراعات از طریق کارگزاران تخصصی

گیرنده خدمت: شرکت ­های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی، اساتید دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان

مشاوره قابلیت شرکت و محصول  و کفایت مستندات آن برای دانش بنیان طبق ضوابط معاونت علمی و پیگیر فرآیندهای دانش بنیانی (آماده سازی مستندات ، ثبت در سامانه و رفع نقص، تمدید و ارتقا)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و استانداردها

مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و تخصصی و مشاوره به شرکت در راستای شناسایی و تمدید  مجوزها و استانداردها وتاییدیه های مورد نیاز داخلی و بین المللی و سایر مجوزها ی مورد نیاز کسب و کار  (گواهی انطباق و دانش نماد، پروانه بهره برداری ، کارت بازرگانی و مجوز فنی و مهندسی و مجوز تحقیق و توسعه و..)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات اداری، حسابداری، مالی و مالیاتی و بیمه

خدمات مشاوره مالیاتی و تدوین اظهارنامه (مالیاتی ، ارزش افزوده و مفاضا حساب مالیاتی  ..) ، انجام فعالیت های اداری :ثبت شرکت ، تغییرات قانونی و ...، انجام خدمات حسابرسی و حسابداری و انواع بیمه ها

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

عارضه یابی کسب و کار و تامین نیروی انسانی

مشاوره و  تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی، مشاوره استراتژی و توسعه کسب و کار، مشاوره مدیریت و ساختار سازمانی،کمک به تامین ،جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات مدیریت فناوری و نوآوری

تدوین استراتژی های فناوری و roadmap، طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری  و نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و نوآوری باز، تعیین TRL (سطح بلوغ فناوری) و MRL (سطح آمادگی بازار)، ارزشگذاری فناوری

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

خدمات حقوقی

انواع خدمات حقوقی کسب و کار ، تجارت داخلی و بین الملل ، مشاوره اسناد تجاری و اسناد رسمی (چک، سفته، ضمانتنامه، وکالتنامه ...)

گیرنده خدمت: شرکت­ های فناور و دانش بنیان، شرکت­ های تولیدی و صنعتی غیرپارکی

لینک ارائه خدمت

کارگزاران تخصصی شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان
شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
بهداد اندیش دادگستر سپید
بهداد اندیش دادگستر سپید
کیمیا محاسب شرق Kimiyamohasebacc
کیمیا محاسب شرق Kimiyamohasebacc
مرکز نوآوری و کارآفرینی تک Tak Innovation and Entrepreneurship Center
مرکز نوآوری و کارآفرینی تک Tak Innovation and Entrepreneurship Center
مشاورین کارآفرین ساسویه Entrepreneur consultants Sasooyeh
مشاورین کارآفرین ساسویه Entrepreneur consultants Sasooyeh
موسسه همیاران حسابداری و مدیریت شرق
موسسه همیاران حسابداری و مدیریت شرق
پرتو محاسب اندیشه فردا parto mohaseb andishe farda
پرتو محاسب اندیشه فردا parto mohaseb andishe farda
آرشیدا سپنتا فیدار Arshida Sepanta Fidar
آرشیدا سپنتا فیدار Arshida Sepanta Fidar
تجارت آرام طلوع شرق Tejarat Aram Toloue Shargh
تجارت آرام طلوع شرق Tejarat Aram Toloue Shargh
لیست کارگزاران