پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

حمایت از حضور در رویدادهادرخواست همکاری در برگزاری رویدادهاارائه تقویم رویدادهای تخصصی

هماهنگی امور رویداد‌ها

ارائه تمامی خدمات مرتبط با رویدادها، نمایشگاه ها ، بازدیدها و تورهای تخصصی

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

فاطمه باغبانی معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003520 ساعت پاسخگویی: روزهای زوج 10 الی 14 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133263639222774254769^امور_اجرایی_رویدادها_نهایی.pdf

حمایت از حضور در رویدادها

حمایت از حضور شرکت های فناور عضو پارک در انواع رویدادها اعم از نمایشگاه های تخصصی، رویدادهای فن بازار و تقاضامحور، تورها و بازدیدهای تخصصی، همایش ها و سمینارهای علمی و فناوری

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

درخواست همکاری در برگزاری رویدادها

پیشنهاد همکاری برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه، بازدید ، تور تخصصی،  رویداد و همایش به منظور شبکه سازی موثر

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تقویم رویدادهای تخصصی

تصویر تقویم رویدادها نمایش داده خواهد شد.

حمایت از حضور در رویدادها

حمایت از حضور شرکت های فناور عضو پارک در انواع رویدادها اعم از نمایشگاه های تخصصی، رویدادهای فن بازار و تقاضامحور، تورها و بازدیدهای تخصصی، همایش ها و سمینارهای علمی و فناوری

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

درخواست همکاری در برگزاری رویدادها

پیشنهاد همکاری برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه، بازدید ، تور تخصصی،  رویداد و همایش به منظور شبکه سازی موثر

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تقویم رویدادهای تخصصی

تصویر تقویم رویدادها نمایش داده خواهد شد.

کارگزاران تخصصی موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
مرکز نوآوری و کارآفرینی تک Tak Innovation and Entrepreneurship Center
مرکز نوآوری و کارآفرینی تک Tak Innovation and Entrepreneurship Center
لیست کارگزاران