عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

حمایت از حضور در رویدادهادرخواست همکاری در برگزاری رویدادهاارائه تقویم رویدادهای تخصصی چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد

هماهنگی امور رویداد‌ها

ارائه تمامی خدمات مرتبط با رویدادها، نمایشگاه ها ، بازدیدها و تورهای تخصصی

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

فاطمه باغبانی معاونت پشتیبانی فناوری، مدیریت توسعه کسب و کار شماره تماس مستقیم: 05135003520 ساعت پاسخگویی: روزهای زوج 10 الی 14 Download.aspx?File=133263639222774254769^امور_اجرایی_رویدادها_نهایی.pdf

حمایت از حضور در رویدادها

حمایت از حضور شرکت های فناور عضو پارک در انواع رویدادها اعم از نمایشگاه های تخصصی، رویدادهای فن بازار و تقاضامحور، تورها و بازدیدهای تخصصی، همایش ها و سمینارهای علمی و فناوری

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

درخواست همکاری در برگزاری رویدادها

پیشنهاد همکاری برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه، بازدید ، تور تخصصی،  رویداد و همایش به منظور شبکه سازی موثر

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک

لینک ارائه خدمت

ارائه تقویم رویدادهای تخصصی

تصویر تقویم رویدادها نمایش داده خواهد شد.

کارگزاران تخصصی شرکت صنایع فرهنگی اسلیما لیست کارگزاران