پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

سیمرغ الکترونیک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری سبزوار دوره: رشد سیمرغ الکترونیک اسرار

طراحی سیستم جامع پایش مرغداری‏ها(دانش بنیان)

سجاد رضایی

سجاد رضایی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار به عنوان یک شرکت فناور محور با تکیه بر توان و دانش فنی نخبگان دانشگاهی و صاحب نظران حوزه صنعت با هدف تولید اتوماسیون و تجهیزات هوشمند سالنهای پرورش برق، الکترونیک، ابزار دقیق
مدیرعامل: سجاد رضایی
شناسه ملی: 14006898949
تلفن: 05144672762
ایمیل: sadjad.rezaee@gmail.com
وب‌سایت:
آدرس: خراسان رضوی - سبزوار -24 متری انقلاب - خیابان نیستان - مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
مسیر رشد تا تاریخ 1401/11/27
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1399/11/27 - 1401/11/27 1403/01/01 - 1403/12/30
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.