پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

ادیب

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز توسعه کسب و کار آموزش، مشاوره و منتورینگ دوره: -- موسسه اندیشه پژوهان ادیب

--

حسین خسروی

حسین خسروی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت موسسه ادیب از سال 1393 و با تکیه بر دانش فنی تیم خود در حوزه کسب و کار نموده است. در این مسیر موسسه ادیب همواره وجه تمایز خود را ارائه آموزش هایی بر پایه نیازهای واقعی صنعت و کسب و کار و ارائه خدمات سفارشی شده ویژه محیط های کاری داسته و بر اساس چهار ارزش اساسی خود فعالیت داشته است: - تامین رضایت مشتریان در راستای ایجاد روابط بلندمدت با ارائه خدمات با کیفیت. - رضایت پیمانکاران و مشاورین و ارتقای روحیه کارآفرینی و نوآوری در آنها. - حفظ اسرار و اطلاعات ذی نفعان. - مدیریت دانش سازمانی به منظور ایجاد سازمانی یادگیرنده. خدمات موسسه در حوزه کسب و کار شامل موارد زیر می باشد: . آموزش و توانمندسازی . مشاوره و عارضه یابی . پذیرش و اعزام هیئت های تجاری درون و برون مرزی آمورش، مشاوره و پژوهش سازمانی علوم آموزشی، تربیتی و روانشناسی
مدیرعامل: حسین خسروی
شناسه ملی:
تلفن: 02191018042
ایمیل: info@map-adib.ir
وب‌سایت: https://map-adib.ir/
آدرس: بلوار لادن، بین لادن 22و 24، ساختمان شماره 5 پارک علم و فناوری، اتاق 114
مسیر رشد مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت نمایندگی دانشگاه شهید بهشتی 1402/08/30 کارگزار توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی 1397/07/01 محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.