پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

ارائه خدمات آموزشارائه خدمات منتورینگارائه خدمات مشاوره‌ای

آموزش، مشاوره و منتورینگ

ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و منتورینگ به اشخاص، شرکت های فناور و دانش بنیان با هدف توانمندسازی در توسعه کسب وکار

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

زهرا خسروی راد معاونت پشتیبانی فناوری شماره تماس مستقیم: 05135003419 ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 12 چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد Download.aspx?File=133263640428296671769^آموزش،_مشاوره_و_منتورینگ_نهایی.pdf

ارائه خدمات آموزش

 ارائه دوره های آموزشی به روز با بهره گیری پویا از اساتید حرفه ای و شناخته شده و حمایت از حضور پرسنل پارک و شرکت ها در دوره های آموزشی

گیرنده خدمت: اشخاص و شرکت ها

لینک ارائه خدمت

ارائه خدمات مشاوره‌ای

ارائه مشاوره‌های تخصصی با بهره‌گیری از مشاوران و کارگزاران حرفه‌ای و  کارآمد در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و حمایت از حضور کارکنان شرکت‌ها در  جلسات مشاوره

گیرنده خدمت: شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش‌بنیان

لیست مشاورین پارک

ارائه خدمات منتورینگ

شناسایی مدیران و پرسنل شاخص شرکت های عضو و غیرعضو به عنوان منتور ، معارفه شرکت/ تیم نوپا به منتورها و عقد قرارداد با منتور و شرکت جهت منتورینگ

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

ارائه خدمات آموزش

 ارائه دوره های آموزشی به روز با بهره گیری پویا از اساتید حرفه ای و شناخته شده و حمایت از حضور پرسنل پارک و شرکت ها در دوره های آموزشی

گیرنده خدمت: اشخاص و شرکت ها

لینک ارائه خدمت

ارائه خدمات منتورینگ

شناسایی مدیران و پرسنل شاخص شرکت های عضو و غیرعضو به عنوان منتور ، معارفه شرکت/ تیم نوپا به منتورها و عقد قرارداد با منتور و شرکت جهت منتورینگ

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

ارائه خدمات مشاوره‌ای

ارائه مشاوره‌های تخصصی با بهره‌گیری از مشاوران و کارگزاران حرفه‌ای و  کارآمد در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و حمایت از حضور کارکنان شرکت‌ها در  جلسات مشاوره

گیرنده خدمت: شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش‌بنیان

لیست مشاورین پارک

کارگزاران تخصصی موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق Boshrapajooh
موسسه اندیشه پژوهان ادیب adib institute
موسسه اندیشه پژوهان ادیب adib institute
موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت Farhikhtegan Sanat
موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت Farhikhtegan Sanat
شتابدهنده کسب و کار فردوسی  Ferdowsi Business Accelerator
شتابدهنده کسب و کار فردوسی Ferdowsi Business Accelerator
مشاورین کارآفرین ساسویه Entrepreneur consultants Sasooyeh
مشاورین کارآفرین ساسویه Entrepreneur consultants Sasooyeh
موسسه تعالی راه آوران رشد نوین  Institute of Excellence, Avaran Rosh Navin
موسسه تعالی راه آوران رشد نوین Institute of Excellence, Avaran Rosh Navin
لیست کارگزاران