عضویت در پارک

حمایت‌ها و خدمات

ارائه خدمات آموزشارائه خدمات منتورینگارائه خدمات مشاوره‌ای چشم‌انداز، اهداف و شرح خدمات واحد

آموزش، مشاوره و منتورینگ

ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و منتورینگ به اشخاص، شرکت های فناور و دانش بنیان با هدف توانمندسازی در توسعه کسب وکار

اطلاعات تماس مسئول مستقیم:

زهرا خسروی راد معاونت پشتیبانی فناوری شماره تماس مستقیم: 05135003419 ساعت پاسخگویی: 8 تا 12 - شنبه تا چهارشنبه Download.aspx?File=133263640428296671769^آموزش،_مشاوره_و_منتورینگ_نهایی.pdf

ارائه خدمات آموزش

 ارائه دوره های آموزشی به روز با بهره گیری پویا از اساتید حرفه ای و شناخته شده و حمایت از حضور پرسنل پارک و شرکت ها در دوره های آموزشی

گیرنده خدمت: اشخاص و شرکت ها

لینک ارائه خدمت

ارائه خدمات مشاوره‌ای

ارائه مشاوره‌های تخصصی با بهره‌گیری از مشاوران و کارگزاران حرفه‌ای و  کارآمد در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و حمایت از حضور کارکنان شرکت‌ها در  جلسات مشاوره

گیرنده خدمت: شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش‌بنیان

لیست مشاورین پارک

ارائه خدمات منتورینگ

شناسایی مدیران و پرسنل شاخص شرکت های عضو و غیرعضو به عنوان منتور ، معارفه شرکت/ تیم نوپا به منتورها و عقد قرارداد با منتور و شرکت جهت منتورینگ

گیرنده خدمت: شرکت ها و واحدهای فناور و دانش بنیان

کارگزاران تخصصی موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق موسسه اندیشه پژوهان ادیب موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت شتابدهنده کسب و کار فردوسی پردیس توسعه انسانی شرکت صنایع فرهنگی اسلیما لیست کارگزاران