پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز توسعه کسب و کار آموزش، مشاوره و منتورینگ دوره: کارگزار شتابدهنده کسب و کار فردوسی

شتابدهی استارتاپ‌ها، کمک به جذب سرمایه گذار، مشاوره رایگان‌‌‌ مرکز توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان

مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شتابدهنده دانش‌بنیان کسب‌وکار فردوسی، با هدف کمک به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و اکوسیستم کارآفرینی شرق کشور، فعالیت خود را در زمینه شتابدهی از سال 1395 آغاز کرد. عمده فعالیت شتابدهنده در طی 4 سال اول تأسیس، تمرکز بر رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و جذب سرمایه برای استارتاپها بوده است. در کنار تسهیلگری رشد کسب‌وکارها، موضوع مهم دیگری که همواره به آن پرداخته شده، آموزش کسب‌وکار در رده‌های دانش‌آموزی و دانشجویی است. این شتابدهنده در سال‌های اخیر، به طراحی مدل‌های توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی، طراحی مدل‌های همکاری بین شرکتهای بزرگ و استارتاپها و شرکتهای دانش‌بنیان و فناور پرداخته است. همچنین توانسته است 2 مجوز دانش بنیانی شامل 1) شتابدهی دانش بنیانی و 2) دانش بنیانی توسعه گری فضاهای نوآوری را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند. این شتابدهنده از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای خرداد ماه 1399 به عنوان «کارگزار توانمندسازی شرکتهای دانش‌بنیان »در استان خراسان رضوی انتخاب شده است. از ماموریت مهم آن میتوان به ارائه خدمات مشاوره و آموزش به شرکتهای دانش بنیان و غیردانش بنیان سراسر کشور با هدف معرفی حمایتها و خدمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه اکوسیستم کارآفرینی ، کمک به توسعه و رشد کسب و کارهای دانش بنیان و فناور، ارائه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کسب و کارهای دانش بنیان و فناور، توسعه بازار و پر کردن گپ بین کسب و کارها و بازار، ایجاد هم افزایی، مشارکت و یادگیری در اکوسیستم کارآفرینی نیز اشاره نمود. از دیگر فعالیتهای مهم این شتابدهنده، میتوان خدمات بین المللی سازی کسب و کارها و مشاوره اخذ مجوز دانش بنیانی عنوان کرد. راه های ارتباطی https://ferdowsiaccelerator.ir/ تلگرام و اینستاگرام شماره تماس: 09032861829 آدرس سایت: https://ferdowsiaccelerator.ir/ تابدهنده دانش‌بنیان کسب‌وکار فردوسی، با هدف کمک به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و اکوسیستم کارآفرینی شرق کشور، فعالیت خود را در زمینه شتابدهی از سال 1395 آغاز کرد. عمده فعالیت شتابدهنده در طی 4 سال اول تأسیس، تمرکز بر رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا و جذب سرمایه برای استارتاپها بوده است. در کنار تسهیلگری رشد کسب‌وکارها، موضوع مهم دیگری که همواره به آن پرداخته شده، آموزش کسب‌وکار در رده‌های دانش‌آموزی و دانشجویی است. این شتابدهنده در سال‌های اخیر، به طراحی مدل‌های توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی، طراحی مدل‌های همکاری بین شرکتهای بزرگ و استارتاپها و شرکتهای دانش‌بنیان و فناور پرداخته است. همچنین توانسته است 2 مجوز دانش بنیانی شامل 1) شتابدهی دانش بنیانی و 2) دانش بنیانی توسعه گری فضاهای نوآوری را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند. این شتابدهنده از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای خرداد ماه 1399 به عنوان «کارگزار توانمندسازی شرکتهای دانش‌بنیان »در استان خراسان رضوی انتخاب شده است. از ماموریت مهم آن میتوان به ارائه خدمات مشاوره و آموزش به شرکتهای دانش بنیان و غیردانش بنیان سراسر کشور با هدف معرفی حمایتها و خدمات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه اکوسیستم کارآفرینی ، کمک به توسعه و رشد کسب و کارهای دانش بنیان و فناور، ارائه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای کسب و کارهای دانش بنیان و فناور، توسعه بازار و پر کردن گپ بین کسب و کارها و بازار، ایجاد هم افزایی، مشارکت و یادگیری در اکوسیستم کارآفرینی نیز اشاره نمود. از دیگر فعالیتهای مهم این شتابدهنده، میتوان خدمات بین المللی سازی کسب و کارها و مشاوره اخذ مجوز دانش بنیانی مطرح کرد. راه های ارتباطی https://ferdowsiaccelerator.ir/ تلگرام اینستا شماره تماس: 09032861829 آدرس سایت: https://ferdowsiaccelerator.ir/
مدیرعامل: مصطفی مکارم
شناسه ملی: 14005766504
تلفن: 09032861829
ایمیل: ferdowsi.accelerator@gmail.com
آدرس: مشهد، انتهای بلوار کوثر شمالی، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری مشهد
مسیر رشد تا تاریخ 1401/06/16
کارگزار
مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه های انسانی ویژه پردیس جامع پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی ویژه پردیس جامع پارک

1402/04/17 | 13:03 کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه های انسانی ویژه پردیس جامع پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. کمپین دو روزه تخصصی آنلاین جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی ویژه پردیس جامع پارک