پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

بایگ

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری تربت حیدریه دوره: رشد حلاوت گستر بایگ

تولید صنعتی محصول و عرضه بشکل انبوه

محسن بلبل تربتی

محسن بلبل تربتی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت شرکت حلات گستر بایگ تولید کننده حلوا گردویی (جوزی) (گز ارگانیک) همچنین بسته بندی و فروش محصولات طبیعی تولید وبسته بندی وفروش حلوا گردویی
مدیرعامل: محسن بلبل تربتی
شناسه ملی: 14007033008
تلفن: 05158353506
ایمیل: hshbaygi@gmail.com
وب‌سایت:
آدرس: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه- شهر بایگ- خیابان بسیج - بسیج 3
مسیر رشد تا تاریخ 1402/03/11
رشد
تا تاریخ 1398/11/13
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1399/03/11 - 1400/01/11
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.