پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

-

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری کشاورزی و صنایع غذایی دوره: رشد هامان بذر ره آورد دانش

تولید بذور op و هیبرید دانه های روغنی

عباس فلاح طوسی

عباس فلاح طوسی

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت تولید بذر آزاد گرده افشان و هیبرید دانه های روغنی تولید بذر دانه های روغنی با اولویت کلزای بهاره و پاییزه تولید بذر
مدیرعامل: عباس فلاح طوسی
شناسه ملی: 14008543090
تلفن: -
ایمیل: mehdi.azizi654@gmail.com
وب‌سایت:
آدرس: مشهد- پلیس راه طرق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مجتمع واحدهای فناور کشاورزی
مسیر رشد تا تاریخ 1398/07/24
رشد
تا تاریخ 1403/08/16
رشد
تا تاریخ 1403/08/16
رشد
تا تاریخ 1403/08/16
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1400/08/16 - 1402/12/29
دست آورد های شرکت گواهی علمکرد مطلوب محصول کلزا 1402/04/22 محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
معرفی و نامگذاری رقم کلزا "هوپا" و "هامان" توسط شرکت هامان بذر ره آورد دانش

ثبت رقم

1403/01/18 | 13:00 معرفی و نامگذاری رقم کلزا "هوپا" و "هامان" توسط شرکت هامان بذر ره آورد دانش ثبت رقم